Lager

Wikipedia-pekerside

Lager eller lagring viser til oppbevaring, enten av fysiske ting som råvarer og ferdigvarer, eller ikke-fysiske ting som informasjon. Det finnes en rekke bruksområder for ordet, både for fasiliteter og teknologi.

Lager kan ha flere betydninger:

Datateknologi

rediger

Mekanikk

rediger

Logistikk og bygninger

rediger
  • Garasje (bolig), en lagringsplass som vanligvis brukes til å lagre biler
  • Lagerrom, et rom for lagring av gjenstander, for eksempel en bod
  • Lagerbygning, en bygning for lagring av varer og gjenstander, herunder automatlager (automatisert lager)
  • Minilager, et offentlig lager som brukes av enkeltpersoner
  • Postlagring, lagring via post eller leveringstjeneste
Autoritetsdata