Rådelager

Rådelager er et skålformet lager som plasseres parvis under stemplene på en stempelveiv i en bensinmotor for å unngå slitasje på veiva når denne går rundt og bærer vekten av stemplene.

Det er to rådelagre per sylinder. Når motoren startes og oljetrykket stabiliserer seg, sprøytes det olje under trykk inn i rådelagrene, og veiva hviler direkte på en film av olje og er ikke i kontakt med rådelageret i det hele tatt. Rådelagrene slites mer når motoren går på høyt turtall. Er rådelagrene utslitt, holdes ikke oljefilmen som sprøytes inn der permanent, da veivas slående bevegelser banker oljefilmen vekk, og rådelagrene slites, siden veivas ender banker direkte mot lagrene, uten filmens beskyttelse, samtidig som at stempelveiva også slites litt etter litt for hver omdreining, og det kan slites spor i veiva. Når veiva slites og slår mot rådelagrene høres en jevn bankende lyd i motoren. Dette kalles rådebank.