En motors kompresjonsforhold betegner forholdet mellom det totale volumet over stempelet når det står i bunnen av sylinderen (nedre dødpunkt), og volumet over stempelet når det står øverst i sylinderen (øvre dødpunkt). Forholdet gjengis som for eksempel 11.0:1

Kompresjonsforhold i dieselmotorer er en del høyere enn i bensinmotorer.

Se også rediger