Kinn (valgkrets)

tidligere valgkrets til stortingsvalg i Norge

Kinn var en valgkrets i Nordre Bergenhus amt ved stortingsvalgene fra 1906 til 1918. Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en valgordning med direkte flertallsvalg i enmannskretser.[1] Kinn valgte således én representant og én personlig vararepresentant.

Valgkretsen Kinn bestod av herredene Sulen, Askvoll, Kinn, Bremanger, Selje, Sør-Vågsøy fra 1912, Nord-Vågsøy fra 1912 og Florø med rundt 19 000 innbyggere og 9 000 stemmeberettigede etter innføringen av kvinnelig stemmerett.[2][3]

ValgresultatRediger

Valgår Venstre Samlingspartiet Socialistene
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 301
378
133
37,0% 674
 
 
26,1% 730 33,3% 1 114 43,1%
559 25,5%
1909[5] 650 32,3% 1 312(H og FV) 65,3%
1912[6] 2 052 62,7% 1 220(H og FV) 37,3%
1915[7] 2 233 79,2% 572(H og FV) 20,3%
1918[8] 1 551 63,2% 755(H og FV) 30,8% 136 5,5%

StortingsrepresentanterRediger

Periode Representant Parti Vararepresentant
1907–1909 Kirkesanger Rasmus Pedersen Hjertenæs, Selje Samlingspartiet Sogneprest Karl Andreas Breyholtz, Askvoll
1910–1912 Lærer og kirkesanger Rasmus Pedersen Hjertenæs, Selje Høyre og Frisinnede Venstre Lensmann Ivar Lykke Falch Lind, Vevring
1913–1915 Gårdbruker Kristofer Pedersen Indrehus, Bremanger Venstre Gårdbruker M. N. Selm, Kinn
1916–1918 Gårdbruker Kristofer Pedersen Indrehus, Bremanger Venstre Gårdbruker M. N. Selm, Kinn
1919–1921 Gårdbruker Kristofer Pedersen Indrehus, Bremanger Venstre Gårdbruker L. Nordeide, Askvoll

ReferanserRediger