Kategori:Artikler på riksmål

Denne kategorien vil inneholde en del artikler som kan tolkes som både bokmål og riksmål, men det er et forsøk på å identifisere artikler som med litt velvilje kan identifiseres som klart riksmål. Grensen mot moderat bokmål, og hvorvidt denne formen skal defineres som bokmål eller riksmål, er ikke klarlagt. En liste over markørord finnes på Markørord for bokmål og riksmål.