Dos Fraye Vort («det frie ord») var en kortlivet anarkistisk avis som ble utgitt i Liverpool av Rudolf Rocker.

I 1898 klarte den jødiske anarkisten Morris Jeger å overtale Rudolf Rocker til å reise fra London til Liverpool. Da Rocker var ankommet, overbeviste Jeger ham også til å redigere den yiddishsproglige avisen Dos Fraye Vort. Rocker var i begynnelsen motvillig, og hevdet at han hverken behersket sproget eller kunne mye om den jødiske anarkistbevegelsen i England. Jeger tilbød ham å oversette hans artikler fra tysk til yiddish. Dos Fraye Vort besto av ikke mer en fire sider og hadde en sirkulasjon på kun noen hundre utgaver. Avisen ble for første gang trykt sent i juli 1898 som Englands eneste yiddishsproglige anarkistpublikasjon. Den London-baserte anarkistavisen Arbeter Fraynd hadde nemlig gått inn på grunn av manglende finansiell støtte. Avisen ble godt tatt imot av britisk-jødiske anarkister. Rocker derimot, var misfornøyd med avisartikkelene, siden Jeger blandet inn sine egne syn da han oversatte Rockers tekster. Efter at kun noen få numre av Dos Fraye Vort hadde blitt trykt, mottok Rocker en invitasjon fra Arbeter Fraynd-sekretæren Thomas Eyges, som efter å ha blitt imponert over Rockers innsats i Dos Fraye Vort, tilbød ham å reise til London for å bli redaktør av det revitaliserte Arbeter Fraynd. Rocker godtok tilbudet, hvilket betydde slutten på Dos Fraye Vort, som ble trykt i sin siste utgave den 17. september 1898.

Kilder

rediger
  • Fishman, William J. (1974). Jewish Radicals: from Czarist stetl to London ghetto. New York: Pantheon Books. s. 239. ISBN 0-394-49764-3. 
  • Wienand, Peter (1981). Der "geborene" Rebell: Rudolf Rocker - Leben und Werk. Berlin: Karin Kramer Verlag. s. 193–194. ISBN 3879561060. 
Autoritetsdata