Åpne hovedmenyen

Karl Sigurdsson

Biskop i Hamar 1476–87
Karl Sigurdsson
KarlSigurdssonSkaktavl-DOK-50924.jpg
Født1450
Grefsheim
Død1487
Akershus slott og festning
Mor Q4964910
Søsken Knut Alvsson, Odd Alvsson
Beskjeftigelse Katolsk prest, katolsk biskop, Høvedsmann
Nasjonalitet Norge

Karl Sigurdsson (c.1450–87) var en norsk prest og biskop i Hamar bispedømme.[1]

Han kom fra GrefsheimNes (Ringsaker) en halvøy i Mjøsa, sønn av Sigurd og Magnhild. Faren var muligens av adelsslekten Skaktavl og hadde omkring 1449 giftet seg med moren, som var av Finne (slekt) fra Sogn.[2] Faren døde omkring 1457 og moren ble da gift med Alv Knutsson (1420–96) som var riksråd.

Han er ifølge Gustav Storm nevnt som Karl Segerssøn i både Hamarkrøniken og Jens Nilssøns nedtegnelser fra 1598.[3] Som 17-åring nevnes han (jfr. Ludvig Daae)[4] som Karolus Wiwardi de Hamaria da han i 1467 startet (ble immatrikuleret) ved Universitetet i Rostock,[5] året efter som Carolus Sigvardi ved samme lærested.

Omkring 1471 er den unge Karl ved kanselliet til kong Christian I av Danmark, Norge og Sverige (1426–81). Så bars det til heimtraktene som sogneprest på Toten og kannik i Hamar bispedømme.

Efter innstilling fra kardinal Francesco Gonzaga (1444–83)[6][7] ble han i desember 1476 av paven Sixtus IV (1414–84) utnevnt til biskop på Hamar, der han etterfulgte den nyss avdøde biskop Gunnar Thorgardsson.

På samme tid som kongens død i 1481, var Karl på tur med svigerfar Alv til riksrådsmøte i Bergen i august.[1] Karl etterfulgte på samme tiden han Svein Galle som høvedsmann for Akershus len. Karl døde på Akershus, sist nevnt i et diplom fra 25. september 1487.[7]

I så fall ble han omkring 37 år.

Året efter kranglet mora og halvbroren Odd med bispedømmet, det gjaldt testamentet etter Karl.[8] Halvbrødrene Odd Alvsson (1460–97) og Knut Alvsson (1455–02) ble senere høvedsmenn på nettopp Akershus.

Et maleri av ham henger i den såkalte «presterekka» inne i Hoff kirke på Toten, med påskriften

SitatAnno 1483 fik jeg Ridder Carl Hr. Segersen af Grefsen Toten med al kongelig og præstelig Regimente af Kong Hans – holdt her Kapellan, var Bisp i Hammer og Slotsherre paa Aggerhuus, døde Anno 1488 og ført til Hammer. Symbol: Reges erunt nutritii tui.Sitat

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b Karl Sigurdsson i Norsk biografisk leksikon.
  2. ^ Magnhild Oddsdatter i Norsk biografisk leksikon.
  3. ^ Gustav Storm, Om de hamarske krøniker i Historisk tidsskrift, 1871.
  4. ^ Matrikler over nordisk studerende ved fremmede universitet, s. 52 og 141
  5. ^ Hamar-Krøniken: med andre kilder til kunnskap om det gamle bispesæte ved Mjøsen. Oslo: Cammermeyers boghandel. 1937. s. 18. 
  6. ^ (12) 6. Francesco Gonzaga i The Cardinals of the Holy Rome.
  7. ^ a b Oddrun Kårstad (1953). Hamar bispestols historie. [s.n]. s. 62. 
  8. ^ Nes bygdebok. Historielaget. 1995. s. 362.