Kammeradvokaten

Kammeradvokaten er den danske statens faste advokat.

Kammeradvokaten er ikke en statlig organisasjon, men er et privat advokatfirma som gjennom Finansministeriet har avtale med staten om å levere advokattjenester til sentraladministrasjonen. Avtalen dekker med få unntagelser statens behov for advokatbistand på alle rettsområder. Kammeradvokaten har plikt til å føre saker og yte rådgivning til staten, og de statlige institusjoner har – som utgangspunkt – også plikt til å søke deres behov for advokatbistand dekket hos Kammeradvokaten. En av disse former for rådgivning er Kammeradvokatens uttalelser om juridiske forhold, som kalles for (juridiske) responsa.

Kammeradvokaten er en enkeltperson, men gjennom avtalen forplikter han seg til å oppretholde et allsidig advokatfirma med kapasitet til å betjene staten. Embedet besettes for tiden (fra 2004) av advokat og adjungert professor ved Aarhus Universitet Karsten Hagel-Sørensen fra Advokatfirmaet Poul Schmith. Embedet besettes ved kongelig utnevnelse.

Kammeradvokaten fører ikke offentlige straffesaker, og embedet må således ikke forveksles med Rigsadvokaten, som er statens øverste anklager.

Kammeradvokaturets historieRediger

Christian V opprettet i 1684 embedet som kammeradvokat, som opprinnelig kun var advokat for statskassen – «kongens kammer». Embedet har ikke alltid vært besatt med en privat advokat. Frem til 1936 var kammeradvokaten en (kongelig) embedsmann.

Kammeradvokatens virke nedstammer i vid utstrekning fra hvervet under eneveldet i Danmark-Norge som generalprokurør, herunder Henrik Stampe og Christian Colbjørnsen.

Den første privatpraktiserende kammeradvokat var høyesterettssakfører Arne Kemp, som i 1936 grunnla det advokatfirma hvor alle senere kammeradvokater også er kommet fra.

Tidligere kammeradvokaterRediger

  • 1936–1953 Høyesterettssakfører Arne Kemp
  • 1953–1965 Høyesterettssakfører H. O. Hansen
  • 1965–1982 Høyesterettssakfører Poul Schmith
  • 1982–1992 Landsrettssakfører Ole Fentz
  • 1992–2004 Advokat (H) M. Gregers Larsen
  • 2004– Advokat (H) Karsten Hagel-Sørensen

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger