Jordforsk

JordforskSenter for jordfaglig miljøforskning var et nasjonalt kompetansesenter for miljøspørsmål knyttet til både jord, vann, avfall og landskap, støttet av Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet. Senteret ble opprettet i 1989 ved sammenslåing av GEFO (Institutt for georessurs- og forurensningsforskning) og Det norske jord- og myrselskap. 1. januar 2006 ble Jordforsk slått sammen med Planteforsk og Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) til Bioforsk.

Jordforsk var et av de nasjonale miljøinstituttene som utgjorde Miljøalliansen. De andre var Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og CICERO Senter for klimaforskning.

VirksomhetRediger

På oppdrag fra næringsliv, offentlige styresmakter og virksomheter, konsulentfirmaer og enkeltpersoner drev Jordforsk forskning for å bidra til langsiktig og utviklende forvaltning av jord, vann, avfall og landskap.

OrganisasjonRediger

Jordforsk var organisert som en privat stiftelse og hadde fire faggrupper:

  • Vannkvalitet og arealbruk
  • Jordkvalitet og jordressurser
  • Avfall og miljøgifter
  • Naturbaserte rensesystemer

Eksterne lenkerRediger