Åpne hovedmenyen

Johan Nicolai Møllerup (født 1636 i Danmark, død 2. mars 1700) var en dansk offiser som tjenestegjorde flere år i Norge. Han ble blant annet oberst og kommandantKongsvinger Festning fra 1689.[1]

Liv og militær karriereRediger

Johan Nicolai Møllerup var dansk undersått og skrev dansk. Han skal fra 1648 ha tjent seg opp fra musketer i tjeneste i Italia, Frankrike og Tyskland. Sist var han i Republikken Genovas tjeneste. Da det så ut til å bli krig hjemme i Danmark, søkte han avskjed og kom med kone og barn til København i 1671, der han fikk ansettelse som «enspender i livgarden til hest» 1671-1673.[1]

Johan Nicolai Møllerup ble kaptein i Trondhjem infanteriregiment i 1673, og major samme sted fra 1. januar 1677. 31. mai 1676 mønstret han sitt kompani i Moss og var 25. august sjef for 4. kompani i leiren ved Grindero i Skjeberg. I februar 1677 var han innkvartert i Drammen med korpset sitt, 2. mai 1679 lå han med en bataljon i Helsingborg, og i september samme år ble hans kompanier innkvartert på Landskrona slott. Han ble major for den Bergenske marine bataljon i 1681, major for den Trondhjemske marines bataljon i 1685 og oberstløytnant og kommandant på Kongsvinger festning (Vinger skanse) 13. juli 1689. Der ble han forfremmet til oberst grad den 30. desember 1699. Besk. 13/1-1700.[1]

Ifølge et notat på 1. bl. i Vingers eldste kirkebok, la oberstløytnant og kommandant på Vinger skanse, Johan Nicolai Møllerup, den 4. juni 1697, den første steinen til en ny kirke i Vinger, under det nordøstre hjørnet i koret. Kirken ble innviet 6. januar 1699 og gitt navnet Vor Frelsers kirke.[1]

Johan Nicolai Møllerup ble gift med Helvig Hansdatter Bugge (1666–1747), datter av Hans Hanssøn Bugge og Riborg Christensdatter Wittrup, 16. august 1682 i Etne i Hordaland.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d e Møllerup, s. 16

KilderRediger

  • Nils Møllerup (1989). Ingerid Ryssdal og Liv Jorunn Skjold, red. Mølleropslekten i Norge. Bergen.