Jesu brødre og søstre

Jesu brødre og søstre er en personkrets som nevnes i Det nye testamente.

BibelstedeneRediger

De nevnes i Markus 6,3 som bror av Jesus, Jakob, Joses/Josef, Judas og Simon, og av et ikke angitt antall søstre:

Er ikke dette tømmermannen, sønn av Maria, bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og har vi ikke søstrene hans blant oss?

Lignende i Matteus 13,55:

Er han ikke tømmermannens sønn? Og heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søstrene hans, bor de ikke her alle sammen?

Noen av dem nevnes også annetsteds i Skriften, skjønt det ikke alltid er sikkert at det dreier seg samme person(er). De forskjellige er blitt søkte identifisert nærmere av teologer og kirkehistorikere uten at det alltid har lykkes å komme langt på vei. Noen navn på eller nærmere antall av de nevnte søstre synes ikke å ha blitt supplert av den tidlige kristne overlevering eller gjennom fromme fortellinger.

Biologiske fullsøsken eller annen tilknytning til Jesus?Rediger

Katolikker og ortodokse har fra så tidlig man har kildebelegg fra vært av den overbevisning at ordet bror og søster ikke betyr det man i norsk dagligtale primært ville anta: Biologiske barn av felles foreldre. Men derutover har oppfatningene spriket: Søskenbarn? Nevøer/nieser? Andre nære slektninger?

Østkirkene, både de ortodokse og de orientalske (pre-khalkedonske), følger kirkehistorikeren Eusebius (230–340) og mener at de var Josefs barn med hans første og avdøde (unevnte) hustru. Den katolske kirke har ikke tatt stilling til det nøyaktige slektskapsforhold (annet enn at de ikke er barn av Jesu mor) og er åpen for andre konstellasjoner, tradisjonelt for at det kan være fettere og kusiner. Både katolikker og ortodokse er enige om jomfru Marias vedvarende jomfruelighet, og følgelig at hun ikke fødte flere barn etter Jesus.

Protestantiske reformatorer som Martin Luther, Huldrych Zwingli, Jean Calvin og senere John Wesley støttet også opp om Marias vedvarende jomfruelighet. Men i modernere protestantisme mener man i hovedsak at det må dreie seg om biologiske søsken, barn av Maria. Denne forståelsen har også vært den mest utbredte ved de lutherske teologiske læresteder i Norge.

Detaljer om de enkelteRediger

Teologier og historikere har grunnet meget over de enkeltes nærmere identitet. Alle de fire mannsnavnene går igjen andre steder i Det nye testamente, aldri mere de fire navn samlet, men noen steder to, og en rekke steder enkeltvis. Noen steder er det åpenbart at det dreier seg om forskjellige personer, andre steder er det ikke så åpenbart, og en studie av dette gir en rekke forskjellige tenkelige konstellasjoner. Ikke-kanoniske skrifter fra den tidlige kristne tid inneholder også anførsler, både kristne kilder og ikke-kristne kilder (Josefus, gnostiske kilder). Kirkefedrene, prekenforfattere og legendenedtegnere har utviklet eller utbrodert ytterligere, noen ganger svært spekulativt.

Eksterne lenkerRediger

  • Jakob den rettferdige, «Herrens bror» Katolsk.no, ved Per Einar Odden. En grundig drøfting av de minst to, muligens åtte, forskjellige Jakober som nevnes i Den hellige skrift. Nettsted besøkt 30. april 2007.
  • Simon og Judas Katolsk.no, ved Per Einar Odden. Kommer litt inn på denne Judas som mulig «Jesu bror». Nettsted besøkt 30. april 2007.
  • Den hellige Kleofas Katolsk.no, ved Per Einar Odden. Drøfter hvorvidt Kleofas kan kaste lys over slektskapsforholdet mellom Jesus og «Jesu brødre». Nettsted besøkt 30. april 2007.
  • Marias vedvarende jomfruelighet (katolsk.no) Avisdebatt i Vårt Land 1996 om Maria vedvarende jomfruelighet, dvs. også om Jesu brødre og søstre. Nettsted besøkt 29. april 2007.
  • Jesus hadde minst seks søsken Forskning.no – Intervju med Hans Inge Kvalbein, professor i Det nye testamentet ved Det teologiske menighetsfakultetet i Oslo – gir det moderne protestantiske syn. Nettsted besøkt 30. april 2007.