Jamming er forstyrrelse, blokkering eller fastlåsing av for eksempel radiosignaler. Ordet er i utgangspunktet engelsk.

Teknisk foretas jamming med en støysender, som er en enhet for å sende ut støy for å forstyrre eller umuliggjøre operasjon av utstyr. Alt etter hva den skal jamme kan den være «dum» og sende hvit støy eller den kan være «smart» og sende signaler som er egnet for å forstyrre helt bestemt utstyr. Typiske anvendelser er støysendere rettet mot radar, radio og sonar. Tidligere var målgruppen militæret, men med en stadig økende mengde sivil radioommunikasjon er det blitt attraktivt for kriminelle å bruke støysendere for å hindre varsling av pågående aktivitet. Samtidig bruker politiet støysendere for å hindre kriminelle i å kommunisere og for å fremtvinge identifisering av radioenheter. Dette kan være så spesifikt som når politiet slår ut en bestemt mobiltelefon. Andre kjente anvendelser er at signaler fra GPS kan jammes slik at en GPS-mottager ikke vil kunne motta signaler, eller vil motta fordreide signaler, slik at den ikke vil vise korrekte data. Det har vært reist mistanke om at måldata for presisjonsvåpen som bruker GPS kan ha blitt manipulert under pågående konflikter, uten at dette er bevist.

Politiets bruk av mobiljammere i NorgeRediger

I Norge er det en pågående debatt om politiet skal få anledning til å bruke mobiljammere under aksjoner. Det er reist spørsmål om bruken og ansvarsforhold om annen legitim bruk av mobiler blir hindret. Et eksempel er om politiet i en pågående aksjon blokkerer mobilnettet og en person innenfor aktivt område får et hjerteattak og dør fordi ingen klarer å oppnå kontakt med redningspersonell. I en aksjon kan et område på 13 kvartaler bli blokkert for mobilkommunikasjon i henhold til publisert materiale, noe som i Oslo tilsvarer et område fra Karl Johans endepunkt ved Oslo sentralstasjon og til Oslo domkirke. I tillegg vil områder med fritt innsyn til støysenderen bli påvirket slik som områder i Gamlebyen og oppover i Ekebergåsen. Kraftigere utstyr er kjent som blokkerer all kommunikasjon i en avstand av 8 kilometer eller mer fra støysenderen, for eksempel TRJ-89 .[1]

GPS-jammingRediger

Jamming av navigasjonssystemer som GPS fører ofte til mindre nøyaktig eller bortfall av navigasjonsmuligheter, og anskaffelsen av slike jammere er lett. Noen firmaer har såkalt flåtestyring gjennom GPS-sporing, det vil si at firmaet til enhver tid vet hvor bilene er. En sjåfør kan da skaffe seg en jammer slik at firmaet ikke kan se hvor vedkommende er på gitte tidspunkt.[2] I Europa (Tyskland og Nederland) brukes GPS-system til innkreving av bompenger i forbindelse med veiprising. Bruker man da en jammer, blir ikke veilengden registrert, og det blir billigere å kjøre. Biler og dyre gjenstander som er utsatt for tyveri, utstyres gjerne med GPS-sporing. Tyven kan hindre dette ved å bruke en GPS-jammer. [3]

Andre betydningerRediger

Jamming brukes også i begrepet kulturell jamming. Det kan forklares med å tøyse, manipulere og fordreie massemedienes måter å kommunisere på, i protest mot kommersialisme og kapitalisme. Ordet ble med vilje fordreid fra «Radio Jamming».

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger