Hvit støy

«Hvit støy» er også navnet på en roman av Don DeLillo fra 1985

Hvit støy er et stokastisk (ikke forutsigbart) signal som har den egenskapen at effekttettheten i signalet er konstant, uavhengig av absolutt frekvens. Et grafisk spektrum viser således en rett horisontal linje.

Effekttetthet er signaleffekten innen en gitt båndbredde. For å standardisere effekttettheten som et mål er en Hertz (Hz) valgt som referanse-båndbredde. Effekttettheten av støyen måles således i Watt per Hertz (W/Hz).

Hvit støy, diagram av spenning over tid
20 sekunder hvit støy

Støysignalet er kjennetegnet av å være tilfeldig, det vil si at å kjenne signalet fram til et gitt tidspunkt ikke forteller hvordan det vil se ut i fremtiden. Dette i motsetning til for eksempel en sinusbølge. Det som er kjent er sannsynlighetsfordelingen for de forskjellige frekvensenes effekttettheter.

Teoretisk gjelder dette for alle tenkelige frekvenser. I praksis må imidlertid en øvre grensefrekvens settes eller finnes, ellers vil energien kunne bli ubegrenset i beregninger.

Betegnelsen hvit er lånt fra fargelæren. Hvitt lys består av alle spektrets farger i like styrker.

Fjernes høye frekvenser fra lysets spektrum blir lyset rødligere i fargetonen. Lyset bli rødere når høye frekvenser filtreres ut. Få samme vis dannes rosa støy og rød støy når høyere frekvenser i lyden fjernes forskjellig sterkt. Fjernes de lavere frekvensene blir lyset blåere og på samme vis kan blå støy dannes. Nedenfor er dannelsen av disse fargene nøyere definert.

  • Hvit støy har et flatt spektrum (effekttetthet som funksjon av frekvens i et diagram er en horisontal linje).
  • Rosa støy eller 1/f-støy inneholder mindre energi ved høye frekvenser; det hvite spektret er tatt ned med 3 dB per oktav, eller 20 dB/dekade.
  • Rød støy er blitt frarøvet ytterligere 3 dB per oktav og heller derfor rettlinjet nedover med 6 dB/oktav mot høyere frekvenser.
  • Brun støy har de samme egenskapene som den røde støyen. 'Brun' henviser egentlig ikke til en farge, men til det engelske navnet 'Brown' som i brown'ske bevegelser etter botanikeren Robert Brown (1773–1858).
  • Blå støy har 3 dB mer energi per oktav enn hvit støy. For blå støy må øvre grensefrekvens være begrenset.

Støytettheten innenfor en oktav er konstant for rosa støy.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger