Støysender

Støysender er en radiosender som sender på samme frekvens som en annen sender (stasjon) for å forstyrre denne stasjons program eller sendinger.

Typisk anvendelse er støysendere rettet mot radio, radar og sonar. Tidligere var målgruppen militæret, men med en stadig økende mengde sivil radioommunikasjon er det blitt attraktivt for kriminelle å bruke støysendere for å hindre varsling av pågående aktivitet. Samtidig bruker politiet støysendere for å hindre kriminelle i å kommunisere og for å fremtvinge identifisering

Det bør også nevnes at slike sendere ble brukt under okkupasjonen av Norge for å forstyrre sendinger fra BBC og Frihetssenderen.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger