Ekebergåsen

den nordvestlige delen av høydedraget Ekeberg i Oslo

Ekebergåsen beskriver den nordvestlige delen av høydedraget Ekeberg i Oslo slik det framstår fra byen, fra fjorden og fra åsene omkring. Området ligger dels til bydel Gamle Oslo og dels til bydel Nordstrand. Ekebergåsen består av den mer nordvendte, tett bebygde og dels stupbratte Ekebergskrenten, og den mer vestvendte og skogkledde Ekebergskråningen.

En anerkjent tolkning vedrørende opprinnelsen til navnet Oslo er «sletta under åsen», under henvisning til Ekebergåsen. (Den andre anerkjente tolkningen er at ordet «ås» henspiller på benevnelsen for gud i norrøn mytologi. At «Oslo» skal bety «Loens os» er fraveket som rimelig forklaring.)