Isobutanol

kjemisk forbindelse

Isobutanol (IUPAC nomenklatur: 2-methyl-1-propanol; også kjent som 2-metylpropyl-alkohol) er en fargeløs, brennbar organisk forbindelse med en karakteristisk lukt. Dens isomer er n-butanol, 2-butanol og tert-butanol. Den er klassifisert som en alkohol, og er i stor grad brukt som løsning i kjemiske reaksjoner, og som utgangspunkt for organiske synteser.

Isobutanol blir naturlig framstilt gjennom gjæring av karbohydrater. Det er også et biprodukt fra nedbryting av organisk materie.

BruksområderRediger

Viktigste bruksområde for isobutanol er som råstoff i framstilling av isobutyl acetat, som i stor grad blir brukt i produksjon av lakk og lignende dekkstoffer. Isobutyl acetat blir også brukt i næringsmiddelindustri som smakstilsetning.

Andre bruksområder for Isobutanol er som løsemiddel i maling og beis, og som tilsetningsstoff i blekk.

SikkerhetRediger

Isobutanol er en flyktig, brennbar væske som bør lagres og brukes kun i godt ventilerte områder. Det kan være irriterende for huden, og er meget irriterende i kontakt med øyne, slimhinner og luftveier. Hvis man utsettes for høye konsentrasjoner av løsingens gasser, kan det medføre midlertidig nedsatt bevissthet.

Isobutanol blir betraktet for å være giftig, og det er påvist at løsningen kan forårsake leverskade hos mus og mennesker. Inntak kan også føre til alkoholforgiftning.