Innvandringsteorien

Innvandringsteorien er en teori innenfor norsk historisk forskning om hvordan Norge ble befolket i oldtiden.

Teorien går ut på at Norge ble befolket fra nord, ikke fra sør slik som Danmark og Sverige. En forløper for teorien ble opprinnelig lagt fram av Gerhard Schøning, men det er Rudolf Keyser som regnes som teoriens opphavsmann. Teorien ble videreutviklet av Peter Andreas Munch, som beskrev den i første bind av sin Det norske Folks Historie. De norske historikerne som forfektet teorien ble gjerne kalt «den norske historiske skolen». I samtiden (ca. 1830–1860) ble teorien kraftig angrepet av danske og svenske historikere, og av den norske historikeren Ludvig Kristensen Daa. Etter P. A. Munchs død i 1863 gikk de norske historikerne ganske raskt bort fra teorien.

KilderRediger