Avhandling

avhandling skrevet for å oppnå en doktorgrad

En avhandling er et vitenskapelig verk, det vil si en form for monografi, skrevet med tanke på tildeling av en høyere akademisk grad, typisk en doktorgrad, men også visse andre grader som ligger tilnærmet på samme nivå, bl.a. lisensiatgrad og magistergrad. Disse tre typene avhandlinger omtales som doktorgradsavhandlinger (også doktoravhandlinger), lisensiatavhandlinger og magisteravhandlinger. En avhandling regnes som en vitenskapelig bok og går inn i faglitteraturen i faget.

Uttrykket avhandling brukes ikke om hovedfagsoppgaver, masteroppgaver, mellomfagsoppgaver, bacheloroppgaver og andre verk og tekster som produseres til lavere grader, som i regelen er mindre omfattende og holder lavere vitenskapelig nivå, og som bare unntaksvis ble ansett som en del av faglitteraturen (dette gjaldt hovedsakelig tidligere hovedfagsoppgaver i en del fag, som noen ganger kunne være omfattende).