Populasjon

(Omdirigert fra «Innbyggertall»)

En populasjon er en gruppe av individer av samme art som eksisterer i et mer eller mindre avgrenset geografisk område.

Populasjoner er kjennetegnet ved at det finner sted mer genflyt og flere økologiske interaksjoner (som samarbeid eller konkurranse) innenfor populasjonene enn mellom dem. På grunn av migrasjon mellom populasjoner (inn- og utvandring av individer) er det likevel vanligvis ikke mulig å angi skarpe grenser for en populasjon.

Populasjonen er en viktig enhet i både økologien og genetikken.

Blant grunnene til at en populasjon endrer seg finner man både demografiske (fødsler og dødsfall, migrasjon) og genetiske prosesser (naturlig seleksjon, mutasjoner, gendrift).

Over lang nok tid kan ulike populasjoner av samme art bli til forskjellige arter (såkalt artsdannelse).

Se også rediger