Huseby gård (Larvik)

Huseby gård er en gård i Tjølling i Larvik kommune, Vestfold.

Kart over området fra 1811, med Huseby nede til høyre

Ifølge arkeologene er Huseby et gammelt kongssete. På et naturlig høydedrag er restene etter en 33 x 10 meter stor hall gravet frem. Man har ønsket å se dette i sammenheng med Skiringssal, kongssete og maktsentrum for Norges første by, Kaupang. Utgravningene av Kaupangen i Skiringssal avdekker et bysamfunn som stammer helt tilbake fra 800-tallet.