Kaupang er et norsk plassnavn som fra begynnelsen betydde handelsplass. (Sammenlign med det svenske ordet köping og det finske ordet kaupunki som betyr by).

Kaupang i Vestfold

Det finnes flere gamle plasser i Norge som har blitt kalt Kaupang, men vanligvis mener man Kaupangen i Skiringssal i Vestfold fylke som er den eldste daterte bydannelsen i Norge. Omfattende arkeologiske undersøkelser har kunnet fastslå at dette er plassen for den tidlige handelsbyen, som var veldig viktig i vikingtiden og kan sammenlignes med Birka i Uppland og Hedeby i Schleswig-Holstein.[1]

Andre eldre norske byer med navnet er Kaupanger i Sogn og Fjordane fylke, berømt for sin stavkirke, og Kaupangen i Trønderheimen (også kjent som Kaupangen i Nidaros) som er opprinnelsen til dagens Trondheim.

Navnformen tilsvares av det svenske köping, man finner det eksempelvis i KöpingÖland som var en viktig handelsplass i vikingtiden.

ReferanserRediger

Se ogsåRediger