Holistisk forbund

(Omdirigert fra Holistisk Forbund)

Holistisk Forbund er et norsk livssynssamfunn som ble stiftet 16. november 2002. Forbundet har røtter i alternativbevegelsen og miljøet rundt Alternativt nettverk i Oslo. Holistisk forbund skiller mellom religion og åndelighet, og fokuserer på at menneskets oppfatning og forståelse av tilværelsen alltid er i endring.

Idégrunnlag og bakgrunnRediger

Holisme er et livssyn som bygger på at alt henger sammen, og at helheten er større enn summen av enkeltdelene.Ifølge organisasjonen har menneskets forståelse av verden og virkeligheten stadig vært i forandring. Holister søker derfor ikke en endelig, allmenngyldig sannhet som er sann for alle, til alle tider. Holistisk Forbund skiller mellom religion og åndelighet. Religioner har, ifølge holister, i en del tilfeller virket hemmende for individets selvstendige tenkning og utvikling, men rasjonell tankegang og forskning står ikke i motsetning til åndelig erkjennelse og innsikt. Holister mener at det finnes en åndelig virkelighet som mennesket kan erfare, og derved utvikle en enda dypere innsikt i. Holister mener den menneskelige bevissthet sannsynligvis har et potensial som langt overskrider menneskets utviklingstrinn per i dag.

AktiviteterRediger

Holistisk forbund jobber for å fremme

RitualerRediger

Holistisk Forbund tilbyr ritualer ved alle livets overganger; navneritual, holistisk konfirmasjon, ekteskapsinngåelse og gravferd.

OrganisasjonRediger

Forbundet gir ut medlemsbladet «Holisten» tre ganger årlig.

Holistisk Forbund har lokallag i Oslo/Akershus, Hedmark, Stavanger, Nesodden og på Hitra.

Holistisk Forbund er en av medlemsorganisasjonene i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Forbundet er også medlem av ForUM (Forum for Utvikling og Miljø) og «Åpen Kanal».

StyreledereRediger

  • Inge Ås (2002–2005)
  • Jens Petter Elvestad (2005–2006)
  • Bjørn Jansen (2006–2009)
  • Anne Kristine Ramberg-Mohn (2009-2014)
  • Tor Aleksandersen (2014- )

ReferanserRediger

  1. ^ Medlemsbladet Holisten nr 2, 2008 side 8: Utdrag fra Fredsboka
  2. ^ §1 i vedtektene til Holistisk Forbund

Eksterne lenkerRediger