Alternativbevegelsen

Alternativbevegelsen er en betegnelse på en rekke moderne tankesystemer, ofte med tilhørende organisasjoner, som fremholder interesse for alternativ medisin, holisme, esoterisme og åndelighet.

Alternativbevegelsens tilhengere ønsker ofte å være en motvekt mot det de anser for et overrasjonalisert samfunn og vil at skillet mellom vitenskap og åndelighet skal bli mindre. De ønsker i større grad allmenn aksept i samfunnet som noe mer enn bare en åndelig bevegelse. Iblant taler de imot det de hevder er Vestens materialistiske og mannsdominerte karrieresamfunn.

En organisert interessegruppe er Alternativt nettverk.

Se også Rediger

Litteratur Rediger