Alternativbevegelsen

Alternativbevegelsen er en betegnelse på en rekke moderne tankesystemer, ofte med tilhørende organisasjoner, som fremholder interesse for alternativ medisin, holisme, esoterisme og åndelighet.

Alternativbevegelsens tilhengere ønsker ofte å være en motvekt mot det de anser for et overrasjonalisert samfunn og vil at skillet mellom vitenskap og åndelighet skal bli mindre. De ønsker i større grad allmenn aksept i samfunnet som noe mer enn bare en åndelig bevegelse. Iblant taler de imot det de hevder er Vestens materialistiske og mannsdominerte karrieresamfunn.

En organisert interessegruppe er Alternativt nettverk.

LitteraturRediger