Hoensvannet

innsjø i Øvre Eiker kommune

Hoensvannet er et skogsvann i Øvre Eiker kommune, ca. 10 kilometer vest for byen Hokksund. Det er et populært badested og rekreasjonsområde, og spesielt den offentlige badestranda ved «Hoensvannshotellet» er mye brukt. Vannet ligger 250 moh., har et flateinnhold på 0,42 km² og omkrets på drøyt 3 km. Hoensvannet har tilsig fra Djupekollen og er en del av Hoensvassdraget, med hele sørvestre del av Holtefjell som nedbørfelt. Et smalt sund skiller Hoensvannet fra den kunstig oppdemmede Hoensvannsløken, Hoenselva renner via Himsjø og ut i Drammenselva rett nord for Hokksund sentrum. En skogsbilvei - Hoensvannsveien - ble anlagt rett før og under andre verdenskrig og går langs vestre og nordre side av Hoensvannet.

Hoensvannet
FylkeViken
KommuneØvre Eiker
VassdragDrammensvassdraget
Areal 0,4181 km²[1]
Høyde 250 moh.[1]
Nedbørfelt 23,77 km²[1]
UtløpHoenselva

Hoensvannet
59°47′23″N 9°45′57″Ø

Navnet kommer åpenbart av gårdsnavnet Hoen, men det er lite sannsynlig at dette området noen gang har tilhørt Hoen-gårdenes utmark. Trolig har vannet opprinnelig hatt et annet navn, men det er ikke kjent. Eierne av Hoen har helt siden middelalderen utnyttet vannrettighetene i vassdraget til mølledrift, og fra 1600-tallet ble det bygd demninger i forbindelse med driften av Hoenssagene og Hoensmøllene. Hoensvannet var demmet opp av en tredemning alt på slutten av 1600-tallet, og i 1784 ble det bygd en steindemning, som det fortsatt er synlige rester av under vann. Denne Hoensvannsdammen ble fjernet i forbindelse med oppdemmingen av Hoensvannsløken. I 2020 ble det gjort en full opprustning av dammen ved Løken.

Hoensvannet ligger 10 kilometer vest for den bebyggelsen i Øvre Eiker, rundt gårdene Gorud og Bermingrud, og området mellom Hoensvannet og bygda er et flatt skogsterreng som er et mye brukt turområde både sommer og vinter. Vest for Hoensvannet stiger terrenget bratt opp mot Holtefjell, som også er et populært turterreng.

Området rundt Hoensvannet og Løken er en gammel setergrend, der navn som Gorudvollen, Stubberudvollen, Homlebekksetra, Grøslandsetra og Solbergsetra vitner om seterdrift. Fra midten av 1700-tallet var det fast bosetning og fra begynnelsen av 1800-tallet økte bosetningen i området, og i tillegg til at det kom fastboende på de gamle setrene, ble det også ryddet en rekke nye boplasser. Det ble holdt omgangsskole på flere av plassene ved Hoensvannet, men bare 4-6 uker. I 1892 kom det imidlertid fastskole på Gorudvollen, den eksisterte fram til 1927.

Fra slutten av 1800-tallet begynte fraflyttingen av plassene i dette området, men flere av dem var bebodd helt fram til andre verdenskrig, og så seint som i 1980 flyttet den siste beboeren ned til bygda. Parallelt med denne nedgangen i antall fastboende, økte antallet av hytter. Den beste badeplassen ved vannet er åpen for allmennheten. Her ble Hoensvannet Turisthotell bygget i 1939, og dette området er seinere innløst av Øvre Eiker kommune. I 1949 hadde Svein Woldstad startet bussrute fra Hokksund til Hoensvannet.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c «NVE Atlas». Vassdrag – Innsjødatabase. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 27. november 2020
  2. ^ «Hoensvannet – lokalhistoriewiki.no». lokalhistoriewiki.no. Besøkt 13. november 2020.