Hjemmestyre er regjering av en koloni, et avhengig land eller en region av sine egne borgere.[1] Det er altså makten til en del (administrativ inndeling) av en stat eller et eksternt avhengig land å utøve slike av statens styringsfullmakter innenfor eget forvaltningsområde som er blitt desentralisert til den av sentralstyret.

For Danmark[2] er hjemmestyre betegnelsen for danske politiske forvaltningen av Færøyene og Grønland. Hovedformålet er å overføre beslutningsmyndighet fra danske politiske myndigheter til henholdsvis færøyske og grønlandske myndigheter. Færøyene har hatt hjemmestyre siden 1. april 1948,[3] og Grønland siden 1. mai 1979.[4]

For Finland har prosessen rundt selvstyre for øygruppen Åland vært mer omstendelig: I 1951 fikk Åland, som et administrativt landskap, et utvidet selvstyre, og den lokale forvaltningen skiftet navn fra «landskapsnämnd» til «landskapsstyrelse» (selvstyrelov gyldig fra og med 1. januar 1952). Det indre selvstyret ble betydelig utvidet med den nye selvstyreloven som trådte i kraft 1. januar 1993.[5]

Hjemmestyre (engelsk: home rule) har vært det store politiske spørsmål i britisk politikk i flere hundre år. I andre halvdel av 1800-tallet gjaldt det hovedsakelig Irland, på begynnelsen av 1900-tallet også Britisk India, i andre halvdel av 1900-tallet Skottland og Wales, og på 2000-tallet også Nord-Irland. I begge tilfeller endte det imidlertid med full uavhengighet for sørlige Irland i 1921, for India og Pakistan i 1947, og for Sri Lanka i 1948.

Da man mot slutten av 1900-tallet begynte å diskutere selvstyre for Skottland og Wales, ble konseptet endret til devolution («delegering»), og det samme konseptet ble brukt når man utarbeidet selvstyre for Nord-Irland på begynnelsen av 2000-tallet. Devolution defineres av myndighetene som «desentralisering av makt og ansvarlighet for å være nærmere innbyggerne. Sluttresultatet bør være at lokale faktorer er bedre representert i beslutningstakingen».[6]

Hjemmestyre angår også administrasjonen av kolonier, og i USA også kommuner.

Referanser rediger

  1. ^ «home rule», Oxford Dictionaries
  2. ^ «hjemmestyre», NAOB
  3. ^ Fakta om Færøyene, Noridsk samarbeid
  4. ^ «Lovgivning», Naalakkersuisut.gl
  5. ^ «Fakta om Åland», Nordisk samarbeid
  6. ^ «Devolution and Scotland», UK and Scottish governments

Se også rediger