Hjemmestyre

Hjemmestyre er betegnelsen på den danske politiske forvaltningen av Færøyene og Grønland.

Hovedformålet er å overføre beslutningsmyndighet fra danske politiske myndigheter til henholdsvis færøyske og grønlandske myndigheter.

Færøyene har hatt hjemmestyre siden 1. april 1948, og Grønland siden 1. mai 1979.

Hjemmestyre angår også administrasjonen av kolonier, og i USA også kommuner.

Se ogsåRediger