Maria budskapsdag

(Omdirigert fra Herrens Bebudelse)

Maria budskapsdag, også kjent som Marimesse, Marimesse om våren, Vårfrumess, Maria bebudelse og Herrens bebudelse, på latin Annuntiatio Beatæ Mariæ Virginis, har tradisjonelt vært en viktig merkedag i kirkeåret. Den blir markert omkring 25. mars, ni måneder før juledagen.

«Bebudelsen» er scenen i Bibelen der jomfru Maria oppsøkes av engelen Gabriel som forteller at hun skal bli med barn unnfanget ved Den hellige ånd,[1] altså bli mor til Jesus. Maleriet av El Greco er fra ca. 1590–1603. I kristen ikonografi symboliserer duen «Den hellige ånd» og liljer «jomfruelighet». Hendelsen markeres med Marimesse omkring 25. mars.

Marimesse feires til minne om «Maria bebudelse» som er omtalt i Lukas-evangeliets 1. kapittel, versene 26–56 i Bibelen.[1] «Budskapet til Maria» er hendelsen da erkeengelen Gabriel kom til jomfru Maria og bebudet at hun skal bli med barn unnfanget ved Den hellige ånd. Den unge jomfruen fikk dermed bud om Jesu fødsel. Jomfrufødselen er en av de viktigste doktrinene i den kristne tro.

«Maria bebudelse» er et vanlig motiv i kirkekunsten og annen kristen billedkunst.

DatoenRediger

Opprinnelig har dagen blitt feiret 25. mars, som er 274 dager før jul, jevnfør det gamle navnet Conceptio Christi. Ut fra denne datoen ble da Jesus født etter 39 fullgåtte uker pluss én dag, det vil si én uke før termin etter dagens tabeller.[2] Dagen ble feiret som nyttårsdag i deler av Europa fram til 1582, men nyttår ble flyttet til 1. januar i forbindelse med overgangen til den gregorianske kalenderen. I Storbritannia (utenom Skottland, som innførte 1. januar som nyttårsdag i 1600) og koloniene, deriblant det senere USA, ble offisielle dokumenter datert med årsskifte 25. mars helt fram til 1752.

Bevegelig helligdagRediger

 
Maleri i Pantheon i Roma av Melozzo da Forlì (ca. 1438-1494) som skildrer Maria budskapsdag
 
«Maria budskapsdag» malt av den polske kunstneren Mistrz Jerzy (Mester Georgius) i 1517.
 
«Bebudelsen» av Jacek Malczewski (1854–1929) ble malt i 1923 og befinner seg i Nasjonalmuseet i Warszawa.

Ettersom den 25. mars ofte faller i påskeuken, har man laget regler for å flytte Maria budskapsdag til en passende dato da den kunne markeres på behørig vis. I Christian den Femtes Norske Lov av 1687 fastslås det at «Mariæ Bebudelsis Dag […] skal holdis paa Palme-Løverdag, dersom den indfalder paa Palme-Søndag, eller derefter».[3] Det betyr at dersom lørdag før palmesøndag falt på den 25. mars eller tidligere, skulle Maria budskapsdag feires denne dagen. Etter festdagsreduksjonen av 1770 ble Maria budskapsdag lagt permanent til 5. søndag i fasten. I 1977 ble den i Den norske kirke lagt til søndagen nærmest 25. mars, det vil si den søndagen som faller mellom 22. og 28. mars, med unntak av de år da denne søndagen er Palmesøndag eller Påskedag. I så fall legges Maria budskapsdag til 5. søndag i faste.[4] Dette medfører at dagen faller på følgende datoer:

  • søndag 22. mars 2020
  • søndag 21. mars 2021

Den katolske kirke feirer fortsatt dagen den 25. mars, med følgende unntak: «Hvis dagen faller i Den stille uke eller Påskeuken, feires den mandag etter Hvitesøndag, 2. søndag etter påske. Faller den sammen med en fastesøndag, feires den mandagen etter.»[5]

Den gresk-ortodokse kirke feirer alltid dagen 25. mars.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger