Helsevitenskap

Helsevitenskap (også kalt samfunnsvitenskapelig helsevitenskap) er et nyere tverrfaglig fag- og forskningsområde. Ved flere norske høyskoler og enkelte universiteter har det de siste årene blitt opprettet master- og ph.d.-grader i helsevitenskap, gjerne beregnet på personer med grunnutdanning innen helse- og sosialfag (eksempelvis sykepleier og sosionom).[1] Helsevitenskap defineres av NTNU som studiet av «hvordan den sosiale og kulturelle kontekst påvirker folks helse».[2] Faget drar veksler på samfunnsvitenskapelige og humanistiske tilnærminger som for eksempel sosialantropologi, psykologi, sosiologi, samfunnsgeografi, filosofi, etikk, pedagogikk og historie.[2]

Helsevitenskap må ikke forvekles med disiplinen medisin.

ReferanserRediger