Hasseltangen eller Haslatangen er en del av Raet nasjonalpark. Navnene skyldes at gården der heter Hasla, og det har vært ulik bruk av stedsnavnet. Hasseltangen var tidligere et landskapsvernområde i Grimstad og Arendal kommuner i Agder opprettet 22. september 2006.[1][2][3] Ved etableringen av nasjonalparken i 2016 ble deler av Hasseltangen innlemmet i denne, mens en del av landskapsvernområdet ble videreført som Søm landskapsvernområde.[4]

Bøkeskog og vei midt på Raet på Haslatangen

Hasseltangen ligger på raet; det er her det store raet går inn på fastlandet igjen, det ligger i sjøen fra Vestfold via Jomfruland, Tromøya og øyer utenfor. På Haslatangen er moreneryggen tydelig, og kan følges videre opp til Feviktoppen, over Moy og til Dømmesmoen hvor Grimstad har lagt mottakssenteret for Raet Nasjonalpark. Bøkeskogen er rik fra Hasseltangen og vestover, en liten del var naturreservat, men bøk er det mange steder på Fevik, Norges nest største.

En lang rekke verneverdier knyttet til kvartærgeologi og landskap sikres på Hasseltangen og Søm-Ruakerkilen. Edelløvskog, våtmark, kulturlandskap, strandenger, havstrender og grunne og skjermede saltvannspoller er stikkord. Kvartergeologien er dominert av at endemorenen fra siste istid kommer på land her, og fortsetter gjennom Grimstad og preger landskapet flere steder. Det er flere gravrøyser fra stein-/bronsealder i området. Geologien er spesiell med svært dype spylerenner med skurestriper i rennene. Det går sorte diabas-ganger som er lett å se i spylerennene.

Det er opprettet en verneplan [5] for området.

På 1960-tallet ble en plastbåtfabrikk etablert på Hasseltangen.

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata