Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Handelshøyskolen er et fakultet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Det utdanner siviløkonomer, samfunnsøkonomer og kandidater i entreprenørskap og innovasjon. Den tilbyr også utdanning i filosofi og vitenskapsteori, samt økonomi og ledelsesfag til alle studenter ved NMBU.

Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
VisjonHandelshøyskolen skal være en fremragende "School of Economics and Business" i samsvar med NMBUs visjon: Kunnskap for livet!
Grunnlagt1866
TypeFakultet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
InstituttlederRagnar A. Øygard
BeliggenhetÅs
Studenter700 [1] (2014)
Ansatte55 [2] (2014)
Kart
Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
59°39′51″N 10°46′33″Ø

Handelshøyskolens forskning støtter opp om undervisningen og spenner over mange felt, blant annet ledelse og organisasjon, økonomi, entreprenørskap og innovasjon, miljø / naturressurser, energi / klima, mat / forbrukeratferd, økonomisk utvikling, filosofi og vitenskapsteori.

Historie

rediger

Økonomiutdanningen i Ås startet i 1866, som et fag som inngikk i utdanningen av agronomer ved «Den høyere landbruksskole» i Ås. Fra 1897 ble fagtilbudet utvidet fra bedriftsøkonomi, til også å omfatte nasjonaløkonomi og rettslære. Det ble etablert et Institutt for driftslære og landbruksøkonomi» fra 1921. I 1954 ble landbruksøkonomi etablert som egen studieretning ved Norges landbrukshøgskole. Studiet omfattet blant annet landbruksfag, naturfag, bedrifts- og samfunnsøkonomi, historie og andre samfunnsfag.

På 1980-tallet skjedde en gradvis omlegging fra landbruksøkonomi til «anvendt økonomi», med større vekt på fag som ressurs- og miljøøkonomi, utviklingsøkonomi og energiøkonomi. Og fra 1991 ble studiet omdøpt til «økonomi og ressursforvaltning». Det var fortsatt et allsidig studium, men med større innslag av økonomi.

I løpet av 1990-åra ble instituttet også omdøpt til Institutt for økonomi og ressursforvaltning og slått sammen med Institutt for næringsmiddeløkonomi og Institutt for pedagogikk (som senere ble skilt ut igjen). Det ble etablert tilbud i filosofi og vitenskapsteori og forskningen ble internasjonalisert. Fra 1998 ble det etablert en engelsk-språklig master i miljø- og utviklingsøkonomi.

I takt med landbrukets reduserte relative betydning i norsk økonomi, ble studiene lagt opp mer som spesialiserte økonomistudier og omgjort fra 5-årige til 2+3. Fra 2004 ble det etablert bachelor og master i økonomi og administrasjon, med tittel siviløkonom. Og fra 2005 ble bachelor og master i samfunnsøkonomi etablert. Samme år ble det også etablert en ny bredde-master i entreprenørskap og innovasjon. Handelshøyskolen har ansvar for tilbudet i vitenskapsteori og filosofi for hele universitetet, bl.a. Examen philosophicum. Studenttallet er mer enn doblet siden 2005. Fra 2012 fikk instituttet navnet Handelshøyskolen, og fra 2017 er Handelshøyskolen et eget fakultet.

Studietilbud

rediger

Handelshøyskolen tilbyr fem studieprogrammer, hvorav ett med undervisning på engelsk:

Handelshøyskolen tilbyr også et PhD program.

Forskning

rediger

Forskningssentre ved Handelshøyskolen (per 2020):

  • Centre for Land Tenure Studies ble etablert ved NMBU i 2011 som følge av et felles initiativ fra forskere ved følgende institutter ved NMBU: International Environment and Development Studies (Noragric), Handelshøyskolen, og Institutt for landskapsplanlegging. CLTS samarbeider med Senter for eiendomsrettigheter og -utvikling, UN-Habitat og Norsk Institutt for skog og landskap.
  • Senter for råvaremarkedsanalyser er en del av Handelshøyskolen. Senterets forskning dekker en rekke råvarer - blant annet metaller, energi og landbruksprodukter. Senteret bidrar til at forskning på råvarer blir enda bedre integrert i Handelshøyskolens kursplan.
  • Centre for Applied Philosophy of Science (CAPS)
  • Causation in Health
  • Skatteforsk
  • Climate, resources, energy and environment (KREM)
  • Strategy, organization and leadership (SOL)

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger