Hallings skole var privat skole i Oscars gate 30 på Frogner i Oslo. Skolen ble etablert i 1909 av Sigurd Halling. Skolen hadde femårig forskole, fireårig middelskole og treårig gymnas.

Hallings skole i Oscars gate 30.
Foto: Knut Eng, Oslo Museum

Skolen tok over driften etter Otto Andersens skole. Sigurd Halling var selv hovedlærer. Kronprins Olav gikk på skolen fra 1913 til han fikk artium 1921. Gymnasdelen ved skolen ble nedlagt i 1930 og skolen for øvrig ble overdratt til kommunen i 1936. Den ble drevet videre som Hallings høyere skole frem til 1941 hvorpå den ble lagt ned. Blant elevene var Per Aabel og Jens Evensen.

Kilder rediger