Hakon Gruppen var et norsk dagligvarekonsern, som senere gikk under navnet ICA Norge.

Selskapet ble grunnlagt i 1956 som Hagen-gruppen av Odd Hagen, Stein Erik Hagens far. Stein Erik Hagen overtok selskapet i 1976. Selskapet skiftet navn til Hakon Gruppen i 1992, og i 2003 til ICA Norge.

Hakon Gruppen eide blant annet RIMI, ICA, samt eget distribusjonsselskap, Hakon Distribusjon.