Dagligvare

Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Denne artikkelen eller seksjonen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.

Dagligvare er produkter som i norsk lov er definert som «matvarer og andre nærings- og nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, husholdningsvarer av papir og plast, bone-, rense- og pussemidler». Definisjonen er gitt i lov om handelsvirksomhet av 6. juni 1980 nr. 21 (handelsloven).

Øl i en dagligvarebutikk

I dag foregår brorparten av dagligvareomsetningen i dagligvareforretninger, men slike varer selges også fra kiosker, bensinstasjoner, servicehandel, nettbutikker, ambulerende utsalg (is- og fiskebiler) og fra andre butikktyper.