Servicehandel

Servicehandel er norsk bransjebetegnelse for det engelske convenience stores, dvs. detaljhandel som omfatter kiosker, gatekjøkken og bensinstasjoner – tidligere gjerne omtalt som KGB – og ikke ordinære dagligvareforretninger. Bransjen omsetter kioskvarer og hurtigmat samt gjerne også et smalt og grunt sortiment av dagligvarer med tilgjengelighet, beliggenhet og åpningstider som konkurranseparametre fremfor pris. I de senere år har det også skjedd en oppblomstring av mindre dagligvarebutikker med lang åpningstid (Brustadbu). Også disse kan regnes til servicehandel. Spesielt innenfor kjeden Bunnpris har Brustadbua blitt brukt aktivt som en del av konseptet.

Kjedeaktører i norsk servicehandelRediger