Høeg eller Høg er en dansk uradelig slekt fra Jylland, som er utdød i Danmark, men som fortsatt lever i Tyskland. Slekten førte i sitt våpen et halvt villsvin, i likhet med familien Bugge (slekt), som slekten utvilsomt er beslektet med. Slektens eldste kjente medlemmer er to brødre, ridderen Lage Rød (nevnt 1350 og 1354) og riksråd Bo Høg (1367 og 1377) til Ørum. Han var far til Christen Høg, hvis sønn Bo Høg til Tanderup og Astrup døde mellom 1478 og 1484, trolig som slektens sidste mand, og ridderen Per Høg (nevnt 1394 og 1408) til Tanderup. Han var far til Sophie Høg, som 1406 ble gift med riksråd Niels Eriksen Banner (nevnt 1406 og 1435), og hvis etterkommere tok navnet Høeg, mens de fortsatte å føre familien Banners våpen (slekten kalles derfor ofte Banner-Høeg). Niels Eriksen Banner var far til ridderen Peder Høeg (nevnt 1466 og 1472) til Eskær, hvis sønn var riksråd Niels Høeg (død 1524) til Eskær, og til ridderen Eskild Nielsen (død 1493 eller 1494), hvis sønn Jacob Høg (nevnt 1524 og 1528) til Lergrav, Eskær og Vang var far til Just Høeg (død 1557) til Vang og Lergrav. Han var far til Jacob Høeg (død 1610) til Trudsholm, hvis sønnesønns sønn Iver Høg (1652-1683) ble opptatt i friherrestanden, og til Stygge Høeg (død ca. 1630) til Vang, Kærgårdsholm og Stensgård, som var far til ridderen Jens Høeg (1591-1648) til Vang, riksråd Mogens Høg (1593-1661) til Kærgårdsholm og rikskansler Just Styggesen Høeg (1584-1646) til Gjorslev, hvis sønner var Stygge Høeg (nevnt 1653 og 1682) til Gjorslev og visestattholder Just Høeg (1640-1694) til Gjorslev og Fultofte. Slekten lever nå i Tyskland.

Høegs våpen tegnet 1898 av Anders Thiset
Våpen for slekten Banner, som også ble brukt av slekten Banner-Høeg, en gren av Banner-slekten som førte navnet Høeg

Se også Rediger

Litteratur Rediger