Gud, hold oss oppe ved ditt ord

salme

Gud, hold oss oppe ved ditt Ord er en tysk salme, ERhalt vns, HERR, bey deinem wort, skrevet av teologen og reformatoren Martin Luther ca. 1542. Melodien er kjent tilbake til 1120. Salmen er oversatt til norsk, først av M.B. Landstad og senere av Elias Blix.

Salmen i en version med seks strofer fra Magdeburger Gesangbuch. Fra midten av 1800-tallet

Salmen er opprinnelig på tysk en kampsalme, men Landstads oversettelse i Norsk salmebok klassifiserer den som en Guds ord-salme.

TekstRediger

Salmen er kjent hos Luther fra 1542, men tanker og vendinger finnes allerede i en formaning om bønn mot tyrkerne («Vermahnung zum Gebet wider den Türken 1541»).[1] Da salmen ble skrevet, hadde den tyrkiske sultan Suleiman erobret halvdelen av Ungarn i 1541, og kurfyrsten av Sachsen oppfordret prestene til bønn mot fienden. Samtidig gikk det rykter om at paven hadde alliert seg med den franske konge og den tyrkiske sultan. Luther så svært mørkt på situasjonen, som han mente var Guds dom over gudløsheten i kirken. Nå kunne ikke våpen redde de kristne lengere, mente han. Det eneste som kunne hjelpe i nøden, var barnenes bønn. De små barnene var fremdeles ikke delaktig i det store frafallet.

I Wittenbergsalmeboken fra 1543 hadde salmen undertittelen «Ein Kinderlied, zu singen, wider die zween Erzfeinde, Christi und seiner heiligen Kirche, den papst und Türken» (En barnesang til å synge mot Kristus og den hellige kirkes to erkefiender: Paven og tyrkerne).

Salmen hadde tre vers. Første verset var (etter Wackernagel 1856):

ERhalt uns, Herr, bei deinem wort,
und steur des papsts und türken mord,
Die Jesum Christum deinem Son
wollten stürtzen von deinem tron.

katolsk side ble teksten tatt svært ille opp, spesielt den andre strofen i første verset, og i 1548 ble det forbudt å synge salmen i Strassburg, under trussel om dødsstraff. Tilsvarende forbud ble innført i fyrstedømmet Oels i 1662 og i Schlesien i 1713.

Salmen kom siden i flere varianter, ofte med nye vers. Seinere ble den også omskrevet, slik at den fikk mindre preg av å være en kampsalme mot islam og Den katolske kirke. Denne omskrivingen førte likevel mange ganger til strid. I moderne tyske salmebøker er andre strofe i først vers endret til «und steure deiner Feinde Mord!» (og drep dine fiender).[2] Ved framføring av Bachs kantate over salmen, har noen valgt skifte ut den omstridde strofen med andre formuleringer.[3]

Salmen i dansk og norsk salmetradisjonRediger

I Den danske Psalmebog (Thomissøn 1569) kom salmen ut i dansk oversettelse. I tillegg til de tre originale vers, tok oversettelsen med to vers av Justus Jonas, Luthers medarbeider, skrevet i 1545. Slik ble salmen også tatt med i Kingos salmebok, hvor det første verset lyder:

Behold os, Herre! ved dit Ord
Og styr Pavens og Tyrkens Mord,
Som Jesum Christ, vor Frelsermand,
Ville styrte fra din høire haand!

I 1855 gjorde M.B. Landstad en ny oversettelse av salmen. Han endret den omstridde andrestrofen i førsteverset, slik at han ikke holdt frem paven og tyrkerne som fiender av kirken. I Landstads kirkesalmebog lyder førsteverset slik:

Hold oppe, Gud, hos os dit Ord
Lad det faa Overmagt paa Jord,
Mod dem, som Krist, sin Søn, vaar Sol,
Vil støde fra din Kongestol!

I Nokre salmar (1883) hadde Elias Blix en ny oversettelse av salmen. Som Landstad tok han utgangspunkt i de tre vers som Luther hadde skrevet:

Gud, hald oss uppe ved ditt Ord
Og giv det Yvermakt paa Jord,
Mot deim, som Jesus Krist, vaar Sol,
Vil støyta fraa hans Kongestol!

I Nynorsk salmebok er Blix-teksten salme nummer 9 («Gud haldt oss uppe ved dit ord»). I den norske salmebok er salmen i bokmålsvarianten på nummer 566 og i salmeboken fra 1985 på nummer 545.

Salmen blir ikke lenger sunget som et innlegg i striden mellom religionene eller konfesjonene. Det illustreres bl.a. ved at den i 2000 ble tatt inn i den katolske salmeboka, Lov Herren (nummer 670/671).

MelodiRediger

Den mest brukte melodi bygger på en melodi fra Einsiedeln, fra ca. 1120. Melodien ble omarbeidet av Luther og trykt hos Joseph Klug i 1543. I den katolske salmebok har salmen en alternativ melodi fra Augsburg 1666.

Luthers og Klugs melodi er i e-moll:

 

Melodien finnes i versjoner tilpasset norske folketoner.

Johann Sebastian Bach komponerte i 1725 en kirkelig kantate, BWV 126, over Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort.

LitteraturRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Luther, Martin; Knaake, Joachim Karl Friedrich et al. (red.) (1883). D. Martin Luthers Werke, bind 35. Weimar: Weimar H. Böhlaus. s. 235-248. 
  2. ^ Evangelisches Gesangbuch. Stuttgard: Gesangbuchverlag Stuttgart GmbH. 1996. s. 193. 
  3. ^ Emmanuel Music