Nokre salmar var den første nynorske salmesamlingen, utgitt anonymt av Elias Blix. Den ble først utgitt som hefter, det første kom i 1869, de neste i 1870 og 1875, og siden utvidet i 1883 (Det norske Samlaget). 4. mars 1892 ble Nokre Salmar autorisert til bruk ved den offentlige gudstjenesten, og disse landsmålssalmene ble trykt bak i Landstads kirkesalmebog som nr 635–784.

Nokre salmar kom i flere utgaver, de første anonymt

I 1908 ble Tekstbok og Alterbok for Den norske kirke i Peter Hognestad sin oversettelse autorisert for offentlig bruk. Med dette ble litaniet og prekestolversene òg autorisert, og i senere opplag var de lagt til i dette såkalte Blix-tillegget som nr 785 til 791.

De første menighetene som benyttet seg av retten til å synge Blix-salmene i gudstjenesten, var Ranum og Skage i Overhalla i Namdal prosti; de gjorde det alt i 1892. I 1901 hadde 76 menigheter gjort det samme, i 1914 366 og i 1926 mer enn 500. Mange plasser ble det strid om Blix-tillegget. Etter resolusjonen av 1892 var det anledning for et flertall i menigheten å nekte bruk av Blix-tillegget. I 1926 ble det ved kongelig resolusjon vedtatt at de som brukte Hauges og Landstads salmebøker også skulle bruke salmene i Nokre salmar. Men da var allerede Landstads reviderte salmebok og Nynorsk salmebok autorisert for bruk i de menighetene som gjorde vedtak om det.

De første utgavene rediger

  • Hefte I kom i 1869 og inneholdt 13 salmer, av dem 4 nyskrevne og 9 gjendiktede.
  • Hefte II kom i 1870 og inneholdt 27 salmer, av dem 10 nyskrevne og 17 gjendiktede.
  • Hefte III kom i 1875 og inneholdt 17 salmer, av dem 14 nyskrevne og 3 gjendiktede.

Andre utgava kom i 1883 og hadde 68 salmer, av dem 39 nyskrevne og 29 gjendiktede.

Tredjeutgaven ble utgitt i Bergen i 1887 og hadde det samme innholdet som andreutgaven, med den forskjellen at denne var trykt med latinske bokstavar.

Fjerde (1891) og femte utgave, som ble autorisert for kirkelig bruk i 1892, inneholdt 150 salmer. Boken ble òg trykt som et tillegg til Landstads Kirkesalmebog, da med 157 salmer; de siste sju var litaniet og prekestolvers.

Kilder rediger