Generalkrigskommissær

ansvarlige embedsmann for utrustning, proviantering, rekruttering, utskriving og lønning av de militære styrkene

Generalkrigskommissær var i Danmark og Norge tittel på øverste ansvarlige embedsmann for utrustning, proviantering, rekruttering, utskriving og lønning av de militære styrkene. Generalkrigskommissæren var leder av generalkrigskommissariatet og overordnet de regionale krigskommissærer.

Tittelen kommer fra prøyssisk Generalkriegskommissarius, leder for en militær administrasjon og sideordnet til eller nærmeste underordnede av en general eller feltmarskalk. I tillegg til oppgaver nevnt ovenfor hadde Generalkriegskommissarius ansvar for disiplin i hæren og innkreving av skatter som skulle finansiere krigføring.

Norge rediger

Norges første generalkrigskommissær ble utnevnt i 1640.[1] Innhold og organisering av embedet har variert over tid, og det har ikke alltid vært besatt. Opprinnelig var generalkrigskommissærens ansvarsområde hæren. Fra 3. oktober 1814 fungerte han både for hæren og marinen. Embedet ble nedlagt 31. desember 1990 ved opprettelsen av Vernepliktsverket.

Generalkrigskommissærer i Norge rediger

Listen er ikke fullstendig.

Overkrigskommissærer i Norge rediger

Listen er ikke fullstendig.

Referanser rediger

  1. ^ Ørnulf Nåvik: Vernepliktens historie 950–1996, Hærens historie bd. 8, 2. utgave, Oslo: Elanders forlag, 1997, s. 279.
  2. ^ Olai Ovenstad: Den norske hær 1628-1900, plansje 16, bestalling fra 23. juli 1677.
  3. ^ Olai Ovenstad: Den norske hær 1628-1900, plansje 18, adlet 1686 med navnet Rosencreutz.
  4. ^ Olai Ovenstad: Den norske hær 1628-1900, plansje 19, avskjed i unåde 4. juni 1692.

Kilder rediger