Åpne hovedmenyen

Geitungsholmen naturreservat

naturreservat i Røyken
Geitungsholmen naturreservat
VerneformNaturreservat
Areal6 daa landareal
13 daa sjøareal
KommuneRøyken
Opprettet15. januar 1988

Geitungsholmen naturreservat
59°46′53″N 10°30′17″E
Geitungsholmen naturreservat

Geitungsholmen naturreservat er et naturreservat bestående av holmen Geitungsholmen på ca. 6 dekar[1] som har Gårdsnummer 38 og bruksnummer 576[2] i Røyken kommune samt et sjøareale på ca. 13 dekar[1] rundt holmen med størsteparten av arealet i tilknytning til den vestre delen av holmen. Geitungholmen ligger øst for Slemmestad sentrum og øst av Slemmestadodden i Oslofjorden.[1] Vernet er ikke matrikkelført på eiendommen.[2]

VerneformålRediger

 Bevare en viktig lokalitet for forståelsen av Oslofeltets fossilførende bergarter, samt å bevare en tilnærmet urørt holme med sitt biologiske mangfold. Området er egenartet ved å ha særlig verdi som hekkeområde for sjøfugl.[1] 

Geitungsholmens høyeste deler har vegetasjon som gress og busker.[1] Geitungsholmen er ansett å ha interessant geologi, dyre- og planteliv. Geitungsholmen viser sammen med andre verneverdige området i Slemmestadområdet lagrekken mellom mellomkambrium til mellomordovicium.[1]

På Geitungsholmens vestre del er det i hekkeperioden ferdselsforund av hensyn til sjøfuglkoloniene som hekker der.[1] Sjøfuglkolonien består blant annet av fiskemåke, gråmåke, hettemåke og makrellterner.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d e f g h «Geitungsholmen». Naturbase. Miljødirektiratet. Besøkt 18. mai 2017. 
  2. ^ a b «0627-38/576 Slemmestad fabrikker». Eiendomsinformasjon Matrikkelen. Kartverket. Besøkt 18. mai 2017.