Gasterochisma melampus

Gasterochisma melampus er en fisk i makrellfamilien. Den regnes som søsterarten til alle andre arter i denne familien og er plassert alene i slekten Gasterochisma og underfamilien Gasterichismatinae.

Gasterochisma melampus
Nomenklatur
Gasterochisma melampus
Richardson, 1845
Klassifikasjon
RikeDyreriket
RekkeRyggstrengdyr
KlasseBeinfisker
OrdenPiggfinnefisker
FamilieMakrellfamilien
Miljøvern
IUCNs rødliste:
ver 3.1
UtryddetUtryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

LC — Livskraftig

Økologi
Habitat: epipelagisk ute på åpent hav
Utbredelse: sirkumpolar i sørlige farvann

De to ryggfinnene sitter langt fra hverandre. Bukfinnene er enorme hos unge individer, men har en mer normal størrelse for familien hos de voksne. Kroppen er dekt med store, cycloide skjell, og det finnes ikke noe panser på forkroppen. Arten har svømmeblære med to utposninger som går inn i skallen. Fargen er mørkeblå på ryggsiden, mens buken har sølvfarge. Den har aldri flekker, striper eller lignende markeringer. Maksimal lengde er minst 164 cm.

Noen deler av kroppen har en mye høyere temperatur enn vannet som omgir den. Årsaken til dette er at det produseres varme i en øyemuskel, som har spesialiserte celler som avgir mye varme. Dette gir ekstra varme til hjernen og øynene. Dette ligner mye på varmeproduksjonen hos sverdfisk og seilfisker, bortsett fra at de bruker en annen øyemuskel.

Arten lever pelagisk i de øvre vannlagene ned til 200 m ute på det åpne havet. Den er sirkumpolart utbredt i de sørlige tempererte verdenshavene, for det meste mellom 35°–50° sør. Foretrukket vanntemperatur er 8–10 °C, og den er uvanlig sør for den antarktiske konvergensen. Den vandrer sannsynligvis nord–sør etter årstidene på samme måte som Thunnus maccoyii.

Gasterochisma melampus er ikke så viktig for kommersielt fiske, men den blir tatt som bifangst av japanske linefiskere som primært er ute etter Thunnus maccoyii.

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata