Sirkumpolar

Wikipedia-pekerside

Sirkumpolar brukes om det som går eller finnes rundt polene (Nordpolen og/eller Sydpolen), men har flere betydninger: