Gaea Norvegica

Se også GÆA Norvegica
Kart over Oslofeltet i første hefte (1838)

Gaea Norvegica («Norsk jord»; tittelen er sammensatt av et gresk og et latinsk ord) er et samleverk om Norges geologi som ble utgitt på tysk i tre bind av professor Balthazar Mathias Keilhau fra 1838 til 1850, med bidrag fra flere forskjellige forfattere. Verket skulle gi en samlet oversikt over Norges geologi, og regnes som Keilhaus hovedverk.

Verket ble utgitt hos bohandler Johan Dahl i Christiania, med understøttelser fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim. Det inneholdt flere plansjer, blant annet geologiske kart over Oslofeltet, Sør-Norge og Nord-Norge.

Studentforeningen for geofag ved Universitetet i Oslo, GÆA Norvegica, er oppkalt etter dette verket.

InnholdRediger

 • Første hefte, 1838
  • Balthazar Mathias Keilhau: Christianias Uebergangs-Territorium («Christianias overgangs-territorium»)
  • Karl Friedrich Böbert: Ueber Serpentingebilde im Urgebirge auf Modum («Om serpentin-dannelser i urfjellet på Modum»)
  • Christian Boeck: Uebersicht der bisher in Norwegen gefundenen Formen der Trilobiten-Familie («Oversikt over formene av trilobitt-familien som hittil er funnet i Norge»)
 • Andre hefte, 1844
  • Andreas Vibe: Höhenmessungen in Norwegen («Høydemålinger i Norge»)
  • Balthazar Mathias Keilhau: Über den Bau der Felsenmasse Norwegens» («Over den norske fjellmassens bygning»)
  • Theodor Scheerer: Über den Norit und die auf der Insel Hitteröe in dieser Gebirgsart vorkommenden mineralienreichen Granitgänge («Om noritt og de mineralrike granittgangene som forekommer i denne bergarten på øya Hidra»)