Geologisk kart eller berggrunnskart viser geografisk fordeling av berggrunnen eller løsmassene. Videre er gjerne markert forkastninger, malmforekomster, og strøk og fall.

Oversiktskart over geologien i det sydlige Norge, utgitt av Norges geografiske oppmåling i 1878.

Geologisk kart over Norge rediger

Norges geologiske undersøkelse samler data og lager geologiske kart over Norge og gjør kartene offentlig tilgjengelig. Norge er i dag dekket med geologiske kart, og de fleste kommuner dekkes med geologiske kart ned til en målestokk på 1:50 000.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger

Litteratur rediger

  • L. Alnæs: Industrimineraler og naturstein. I: Nasjonalatlas for Norge. Statens kartverk 1990.