Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Org.nummer995 710 757
LandNorge
Ansatte127 (i 2015)[1]

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er norske statlige organer som fatter vedtak om overtakelse av omsorg for barn, tvangsplassering av barn med atferdsvansker, tvangsinnleggelse av rusmiddelmisbrukere, og fremlegg om fratakelse av foreldreansvar for domstolene.

Fra 2020 er det ti fylkesnemnder, som hver dekker ett eller to fylker. Ved behandling av saker består fylkesnemndene av en fylkesnemndsleder og – avhengig av sakstype – ett eller to alminnelige medlemmer og ett eller to sakkyndige medlemmer.

Fylkesnemndene ble etablert 1. januar 1993 og er uavhengige domstollignende forvaltningsorganer. Deres vedtak kan bare overprøves av domstolene. De er administrativt underlagt Sentralenheten for fylkesnemndene.

Fylkesnemndenes har sitt hjemmelsgrunnlag i barnevernloven.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger