Barneverns- og helsenemnd

norske statlige nemnder

Barneverns- og helsenemnd, tidligere kalt fylkesnemnd for barnevern og sosiale saker, er norske statlige organer som fatter vedtak om overtakelse av omsorg for barn, tvangsplassering av barn med atferdsvansker, tvangsinnleggelse av rusmiddelmisbrukere, og fremlegg om fratakelse av foreldreansvar for domstolene.

Barneverns- og helsenemnd
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Org.nummer995710757
HovedkontorOslo
UnderlagtBarne- og familiedepartementet
Ansatte 127 (i 2015)[1]
Nettstedwww.bvhn.no

Fra 2020 er det ti nemnder, som hver dekker ett eller to fylker. Ved behandling av saker består nemndene av en nemndsleder og – avhengig av sakstype – ett eller to alminnelige medlemmer og ett eller to sakkyndige medlemmer.

Fylkesnemndene ble etablert 1. januar 1993 og er uavhengige domstollignende forvaltningsorganer. Deres vedtak kan bare overprøves av domstolene. De er administrativt underlagt Sentralenheten for fylkesnemndene.

Fylkesnemndenes har sitt hjemmelsgrunnlag i barnevernloven.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger