Barneverns- og helsenemnd

Barneverns- og helsenemnd, tidligere kalt fylkesnemnd for barnevern og sosiale saker, er norske statlige organer som fatter vedtak om overtakelse av omsorg for barn, tvangsplassering av barn med atferdsvansker, tvangsinnleggelse av rusmiddelmisbrukere, og fremlegg om fratakelse av foreldreansvar for domstolene.

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
TypeOrganisasjonsledd
Org.nummer995 710 757
LandNorge
HovedkontorOslo
Ansatte127 (i 2015)[1]
Nettstedhttps://www.fylkesnemndene.no/

Fra 2020 er det ti fylkesnemnder, som hver dekker ett eller to fylker. Ved behandling av saker består fylkesnemndene av en fylkesnemndsleder og – avhengig av sakstype – ett eller to alminnelige medlemmer og ett eller to sakkyndige medlemmer.

Fylkesnemndene ble etablert 1. januar 1993 og er uavhengige domstollignende forvaltningsorganer. Deres vedtak kan bare overprøves av domstolene. De er administrativt underlagt Sentralenheten for fylkesnemndene.

Fylkesnemndenes har sitt hjemmelsgrunnlag i barnevernloven.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger