Fritt Ord

Norsk stiftelse etablert i 1974

Stiftelsen Fritt Ord er en norsk allmennyttig privat stiftelse hvis formål å er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Fritt Ord ble stiftet 7. juni 1974 av direktør i Narvesen Kioskkompani Jens Henrik Nordlie, høyesterettsadvokat Jens Christian Hauge og viseadm. direktør i Narvesen Kioskkompani, Finn Skedsmo.

Fritt Ord
Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien, Oslo, huser også Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Org.formStiftelse
Org.nummer840667022
Stiftet7. juni 1974[1]
LandNorge
HovedkontorOslo
StyrelederGrete Brochmann
TjenesterFritt Ords Pris, Fritt Ords pressepris, Fritt Ords honnør
Grunnlegger(e)Jens Henrik Nordlie, Jens Christian Hauge
Adm.dir.Knut Olav Åmås
Antall ansatte 11[2] (2020)
Nettstedfrittord.no (no)

Bakgrunn rediger

Narvesens Kioskkompani var i flere år etter andre verdenskrig den eneste åpne distribusjonskanal for aviser og tidsskrifter, og så det som sin rolle å motarbeide datidens politiske ensretting og meningskontroll. Eiernes aksjer i Narvesen ble overdratt stiftelsen til 1. januar 1975, og danner grunnkapitalen i stiftelsens formue. Etter diverse endringer i eierforholdene, blant annet mot Norges Statsbaner, og ut ifra ønsket om å frikoble stiftelsen fra kommersielle interesser, ble alle stiftelsens aksjer i Narvesen solgt i november 2001. Formuen var i desember 2011 på 2,62 milliarder kroner.

Styre og administrasjon rediger

Styret i Fritt Ord består pr. 2013 av:

Tidligere styreledere er Georg Fredrik Rieber-Mohn (2011-2016), Francis Sejersted (2000-2011), Preben Munthe (1980-2000) og Jens Henrik Nordlie (1974-1980).

Fra høsten 2014 overtok Knut Olav Åmås som direktør etter Erik Rudeng.[3] Organisasjonens administrasjon er lokalisert i Uranienborgveien, Oslo.

Prosjektstøtte rediger

Fritt Ord forvalter midler til prosjektstøtte og eksterne søkere kan søke midler innenfor programområdene medier og demokrati, informasjon og offentlig debatt, stipend og undervisning og kunst og kultur. Stiftelsen behandler innkomne søknader gjennom 7 årlige behandlingsrunder.

I 2011 behandlet stiftelsen 2120 søknader og bevilget 77,3 millioner kroner til 840 av disse. Støtten var hovedsakelig fordelt på 240 bokprosjekter, 55 dokumentarfilmprosjekter, 50 teaterprosjekter, 30 utstillinger og 240 seminarer, konferanser og festivaler.[4]

Fritt Ord har de senere år utlyst stipender for å løfte frem og stimulere spesifikke tiltak, genrer og fagmiljøer. Utlysningene omfatter midler til debattskapende dokumentarer (12 mill. fordelt på 8 prosjekter i 2004), dokumentarfoto (6 millioner kroner til 38 fotografer i 2007), formidling i bibliotekene (9,2 mill. til folkebibliotekene i perioden 2008-11) og bloggere (2,5 mill. til 16 norske blogger i 2011).

Stiftelsens egne prosjekter rediger

  • Litteraturhuset: Fritt Ord tok i 2005 initiativet til etableringen av Norges første litteraturhus i Wergelandsveien 29 i Oslo. Litteraturhuset åpnet 5. oktober 2007, og drives av den frittstående Stiftelsen Litteraturhuset, etablert av Fritt Ord i 2006. Stiftelsen Litteraturhuset mottar årlige bidrag til driften fra Fritt Ord frem til 2014.
  • Foredrag, filmvisninger og seminarer: på eget initiativ og i samarbeid med andre institusjoner gjennomfører Fritt Ord årlige ulike åpne arrangementer i Uranienborgveien 2 og på andre arenaer. I 2011 ble det avholdt 30 arrangementer i inn- og utland.

Internasjonalt samarbeid rediger

  • European Foundation Centre (EFC) og Philanthropy House: Fritt Ord er medlem av den europeiske stiftelsesforeningen European Foundation Centre. Fritt Ords direktør Erik Rudeng er valgt til styreformann i EFC i perioden 2011-2014, og stiftelsen er en av partnerne i etableringen av Philanthropy House som åpner i Brussel høsten 2013. Huset skal være en møteplass for aktuelle spørsmål om ytringsfrihet, europeiske debatter og norsk-relaterte prosjekter.
  • Free Word Centre: Fritt Ord kjøpte i 2007 eiendommen 60 Farringdon Road i London, 15. september 2009 åpnet Free Word Centre i bygningen. Syv ytringsfrihets- og litteraturorganisasjoner er samlokalisert i 60 Farringdon Road, deriblant organisasjonene Article 19 og English PEN. Målet var å skape senter for samarbeid mellom ytringsfrihetsorganisasjoner på tvers av landegrensene.
  • European Photo Exhibition Award (EPEA) er et samarbeid mellom stiftelsene Fondazione Banca del Monte di Lucca (Italia), Körber-Stiftung (Tyskland), Gul-benkian (Portugal) og Fritt Ord. Målet med EPEA er å skape en ramme for talentfulle yngre fotografer som befinner seg i et tidlig stadium av sin profesjonelle karriere. 12 foto¬grafer fra ulike deler av Europa er valgt ut til å delta. Den første utstillingsrunden (i 2012-13) retter oppmerksom¬heten mot ulike aspekter ved europeiske identiteter.

Priser rediger

Stiftelsen har siden 1976 årlig delt ut Fritt Ords Pris som er institusjonens høyeste utmerkelse. Prisen er «en påskjønnelse til personer eller institusjoner for virke som i forhold til institusjonens formål anses som særlig verdifullt».

Stiftelsen har i tillegg utdelt Fritt Ords Honnør siden 1979, som er en «påskjønnelse som deles ut for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak».

I samarbeid med den tyske stiftelsen ZEIT-Stiftung har Fritt Ord siden 2004 årlig delt ut pressepriser til østeuropeiske journalister og medier. Målet er å «styrke journalistenes uavhengige rolle, til tross for represalier og økonomiske vanskeligheter, og deres vilje til ikke å la seg skremme av sensur og til å motstå selvsensur».

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger