Fritt Ord (tidsskrift)

et norsk kristent-humanistisk tidsskrift (1931-1940)

Fritt Ord var et norsk tidsskrift grunnlagt i 1931 av den lutherske teologen Kristian Schjelderup, som senere ble Den norske kirkes biskop av Hamar. Det var opprinnelig organ for Landslaget for frilyndt kristendom, en frilyndt (liberal) organisasjon innen Den norske kirke. Fra 1938 var Fritt Ord organ for Nansenskolen (Norsk Humanistisk Akademi). Tidsskriftet stod i likhet med Nansenskolen i en bred humanistisk tradisjon, en etisk-filosofisk strømning som går på tvers av religioner og livssyn og som Nansenskolen ble dannet for å spre kunnskap om. Schjelderup var redaktør fra 1931 til 1940, da tidsskriftet opphørte.

Fritt Ord
LandNorge
TypeTidsskrift
Grunnlagt1931
Nedlagt1940
SpråkNorsk