Free to Choose

Free to Choose (1980) (norsk: Fri til å velge) er en bok og ti-delt TV-serie av økonomene og ekteparet Milton og Rose Friedman som fremmer prinsipper om fri markedskapitalisme. TV-versjonen ble sendt på den amerikanske fjernsynskanalen PBS i 1980 og en oppdatert versjon i 1990.

OversiktRediger

Free to Choose: A Personal Statement framholder at det frie markedet fungerer best for alle medlemmer av et samfunn, gir eksempler på hvordan det frie markedet skaper velstand, og framholder at det kan løse problemer der andre tilnærminger har mislyktes. Boken ble publisert i januar 1980, inneholder 297 sider og har 10 kapitler.

Milton Friedman vant Nobel minnepris i økonomi i 1976. I motsetning til vanlig praksis ble boken skrevet etter at TV-serien var produsert (selv om linjen "Grunnlag for den kritikerroste TV-triumfen" er skrevet på forsiden) ved å bruke transkripsjonene av programmet som referanse. Boken lå på bestselgerlisten i USA i 5 uker.

Serien ble sendt på den amerikanske fjernsynskanalen PBS fra januar 1980. Det generelle formatet var at dr. Friedman besøkte steder fra hvor han fortalte om en rekke suksess- og fiaskohistorier gjennom tidene som han tilskriver kapitalismen eller mangel derav (f.eks Hongkong får ros for sine frie markeder, mens India får kritikk for sentralisert planlegging). Etter den primære visningen engasjerte dr. Friedman seg i diskusjon med en rekke utvalgte debattanter trukket fra fagforeninger, akademia og næringsliv, slik som Donald Rumsfeld (da av GD Searle & Company) og Frances Fox Piven av City University of New York. Samtalepartnere ville tilby innvendinger mot forslag fremsatt av Friedman, som i sin tur svarte. Etter den siste episoden satt Friedman ned for et intervju med Lawrence Spivak.

Serien ble sendt i en oppdatert versjon med fem episoder i 1990 med Linda Chavez som moderator. Arnold Schwarzenegger, Ronald Reagan, Steve Allen og andre gir personlige introduksjoner til hver episode i serien. Denne gangen, etter dokumentardelen, sitter Friedman ned med en enkelt motstander for å diskutere problemstillingene i episoden.

StandpunkterRediger

Free to Choose er et forsvar for hvorfor politisk og økonomisk frihet ikke kan adskilles og er etter Friedman sin oppfatning det eneste moralske systemet som finnes. Det blir i boken nøye beskrevet hvordan gode intensjoner nesten bestandig blir ødelagt når det statlige blander seg inn.

Friedman støttet fri, uregulert laissez-fairekapitalisme og kritiserte statlig intervensjonistisk politikk og dens kostnader i personlig frihet og økonomisk effektivitet i USA og utlandet. Forfatterne argumenterer mot statlig beskatning på drivstoff og tobakk og statlig regulering av det offentlige skolesystemet. Friedman hevder at Federal Reserve forverret den store depresjonen ved å neglisjere nedgangen i pengemengden årene forut.

På temaet velferd hevder Friedman at praksisen i dagens velferdsordninger skaper «myndlinger av staten» i motsetning til «selvhjulpne individer» og foreslår en negativ inntektsskatt som et mindre skadelig alternativ. Friedman argumenterer også for å avskaffe Food and Drug Administration, strammere kontroll av pengemengden sentralbanken lager, og oppheve lover som favoriserer fagforeninger.

Fire måter å bruke pengerRediger

Friedman sier det er fire måter å bruke penger:

  1. Du bruker dine egne penger på deg selv. Du er påpasselig med kvalitet og hvor mye du buker.
  2. Du bruker dine egne penger på andre. Du er ikke påpasselig med kvalitet, men med hvor mye du bruker.
  3. Du bruker andres penger på deg selv. Du er påpasselig med kvalitet, men ikke med hvor mye du bruker.
  4. Du bruker andres penger på andre. Du er ikke påpasselig med hverken kvalitet eller hvor mye du bruker.

Den fjerde beskriver statlig pengebruk og Friedman argumenterer at privat sektor gir bedre kvalitet til en lavere pris enn staten er i stand til. Han trekker spesielt frem private velferdsfond som var vanlig i lokalsamfunn i USA før staten overtok. Friedman argumenterer at jo mer folk får beholde av pengene sine og bruke selv fremfor at staten skattlegger og bruker pengene på folks vegne, jo bedre vil samfunnet få nytte av pengene.

Videokapitler (1980-versjonen)Rediger

Hver episode er en time lang og består av to deler. Første halvtimen en er dokumentar av Milton Friedman hvor han presenterer sitt synspunkt og forskning angående episodens tittel. Den andre halvtimen er en påfølgende debatt mellom Friedman og tre eller fire gjestedebattanter med forskjellige synspunkter rett etter at de har sett Friedmans dokumentar. Robert McKenzie er debattmoderator.

Markedets maktRediger

(Original tittel: The Power of the Market) (Abstrakt) (Video)

Gjestedebattanter:

KontrolltyrraniRediger

(Original tittel: The Tyranny of Control) (Abstrakt) (Video)

Gjestedebattanter:

Anatomi av kriseRediger

(Original tittel: Anatomy of Crisis) (Abstrakt) (Video)

Gjestedebattanter:

Fra vugge til gravRediger

(Original tittel: From Cradle to Grave) (Abstrakt) (Video)

Gjestedebattanter:

Skapt likeRediger

(Original tittel: Created Equal) (Abstrakt) (Video)

Gjestedebattanter:

Hva er galt med skolene våre?Rediger

(Original tittel: What's Wrong with Our Schools?) (Abstrakt) (Video)

Gjestedebattanter:

Hvem beskytter forbrukeren?Rediger

(Original tittel: Who Protects the Consumer?) (Abstrakt) (Video)

Gjestedebattanter:

Hvem beskytter arbeideren?Rediger

(Original tittel: Who Protects the Worker?) (Abstrakt) (Video)

Gjestedebattanter:

Hvordan kurere inflasjonRediger

(Original tittel: How to Cure Inflation) (Abstrakt) (Video)

Gjestedebattanter:

Hvordan forbli friRediger

(Original tittel: How to Stay Free) (Abstrakt) (Video)

Istedenfor en debatt har siste episode en diskusjon mellom Milton Friedman og Lawrence E. Spivak hvor Spivak spør Friedman spørsmål.

Videokapitler (1990-versjonen)Rediger

  1. The Power of the Market - Introduksjon av Arnold Schwarzenegger (Abstrakt)
  2. The Tyranny of Control - Introduksjon av George Shultz (Abstrakt)
  3. The Failure of Socialism - Introduksjon av Ronald Reagan (Abstrakt)
  4. What's Wrong With Our Schools - Introduksjon av David Friedman (Abstrakt)
  5. Created Equal - Introduksjon av Steve Allen (Abstrakt)

Eksterne lenkerRediger