Verdensbanken er fellesbetegnelsen for fem internasjonale organisasjoner som yter finansiell bistand og rådgivning for å fremme økonomisk utvikling og medvirke til fattigdomsbekjempelse i utviklingsland. Banken er en del av FN-systemet, men er eid av landene som har skutt inn bankens kapital. Banken ble opprettet 27. desember 1945 som en følge av Bretton Woods-avtalen fra 1944. Hensikten var da å finansiere gjenoppbyggingen av Europa etter ødeleggelsene under andre verdenskrig. Etter hvert som dette ble oppnådd, endret bankens mandat seg til utvikling av den tredje verden. Driften startet den 25. juni 1946.

Verdensbanken
World Bank
Verdensbankens hovedkvarter i Washington D.C.
Grunnlagt1945
HovedkvarterWashington D.C., USA
38°53′52″N 77°02′38″Ø

Verdensbankgruppen rediger

Utdypende artikkel: Verdensbankgruppen

Verdensbankgruppens fem organisasjoner er:[1]

Begrepet Verdensbanken refererer vanglivis til IBRD og IDA, mens «Verdensbankgruppen» brukes som betegnelse på alle fem. Den opprinnelige og «egentlige» verdensbanken er Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling.[trenger referanse]

Verdensbankens (det vil si IBRD og IDA) har hovedvekten av sin innsats i utviklingshjelp. Innsatsområder er støtte til utdanning, helsevesen, miljøvern (reduksjon av forurensning) og jordbruk (som vanningsanlegg). IBRD og IDA gir lavrentelån til medlemsland, og direkte pengestøtte til de fattigste landene. Lån eller støtte gis til enkeltprosjekter.

IFC investeringer i privat sektor og MIGA gir forsikringstjenester.

Ledelse rediger

Verdensbankens hovedkontor er i Washington D.C., i USA.

For å bli medlem av Verdensbanken må et land også være medlem av Det internasjonale pengefondet, IMF. 185 stater er medlem i IBRD, og de andre fire organisasjonene har mellom 140 og 176 medlemmer. Øverste myndighet er et årsmøte (guvernørforsamling) av representanter fra medlemsstatenes regjeringer (vanligvis en finansminister). Til daglig ledes Verdensbanken av et styre på 24 medlemmer der hvert medlem har sin myndighet delegert fra sin regjering, eller vedkommende representerer en gruppe av land.

Verdensbankgruppen ledes av en president som velges for fem år. Ettersom USA er største innskyter av kapital i banken, har alle tidligere presidenter vært amerikanere. Bankpresidenten har derfor blitt utpekt av den amerikanske regjeringen, men dette valget må senere godkjennes av bankens styre.

I 2005 ble tidligere viseforsvarsminister i USA, Paul Wolfowitz, sjef for Verdensbanken. I mai 2007 ble han presset til å trekke seg på grunn av en korrupsjonssak.

President George W. Bush nominerte 29. mai 2007 Robert Zoellick som kandidat for å erstatte Paul Wolfowitz som leder for Verdensbanken. Nominasjonen ble godkjent av bankens styre, og Zoellick tiltrådte 1. juli 2007. I februar 2012 varslet Zoellick at han kommer til å gi seg når hans fem år lange mandat går ut 30. juni 2012. Jim Yong Kim ble valgt til etterfølger.[2]

Verdensbankens presidenter
Navn Periode Nasjonalitet
Eugene Meyer 1946 – 1946   USA
John J. McCloy 1947 – 1949   USA
Eugene R. Black, Sr. 1949 – 1963   USA
George D. Woods 1963 – 1968   USA
Robert McNamara 1968 – 1981   USA
Alden W. Clausen 1981 – 1986   USA
Barber Conable 1986 – 1991   USA
Lewis T. Preston 1991 – 1995   USA
James Wolfensohn 1995 – 2005   USA
  Australia
Paul Wolfowitz 2005 – 2007   USA
Robert Zoellick 2007 – 2012   USA
Jim Yong Kim 2012 –   USA
  Sør-Korea
Verdensbankens sjefsøkonomer
Navn Periode Nasjonalitet
Hollis Chenery 1972 – 1982   USA
Anne Osborn Krueger 1982 – 1986   USA
Stanley Fischer 1988 – 1990   Israel
Lawrence Summers 1991 – 1993   USA
Michael Bruno 1993 – 1996   Israel
Joseph E. Stiglitz 1997 – 2000   USA
Nicholas Stern 2000 – 2003   Storbritannia
François Bourguignon 2003 – 2007   Frankrike
Justin Yifu Lin 2008 – 2012   Kina
Kaushik Basu 2012 – 2019   India
David Malpass 2019 –   USA

Kritikk av Verdensbanken rediger

Siden 1980-tallet har Verdensbanken i samarbeid med IMF ført en politikk overfor u-land som har gått ut på å slette gjeld eller gi nye lån mot at landene gjør reformer i sin økonomi. Denne politikken blir kalt strukturtilpasning, og har blitt hyppig kritisert av motstandere av nyliberalisme som hevder denne politikken kun tjener interessene til multinasjonale selskaper og elitene i u-land.

En annen kritikk har gått på at mye av gjelden ikke er legitim, fordi den er tatt opp av diktatorer (som general Suharto i Indonesia) som brukte pengene på å berike seg selv og undertrykke egen befolkning. Banken har erstattet sine strukturtilpasningsprogrammer med såkalte Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP), noe som ifølge Verdensbanken selv skal gi landene mer medbestemmelse. Mange har imidlertid kritisert disse programmene for å stille like strenge krav til u-landene som strukturtilpasningsprogrammene.

Norsk kritikk rediger

Under Verdensbankens konferanse i Oslo i 2002 arrangerte en koalisjon av norske fagforeninger, politiske ungdomsbevegelser, miljøbevegelsen og mange andre NGOer en demonstrasjon som en protest mot Verdensbanken, WTO og IMF, og disse tre institusjonenes innvirkning på verdens fattige land. Koalisjonen ble kalt Oslo2002. Demonstrasjonen trakk til seg mer enn 10 000 deltagere[3] i Oslo den 24. juni 2002.

Under ledervalget i verdensbanken i juni 2012, var flere norske organisasjoner opptatt av at den nye lederen ikke burde utpekes av USA, og at valget måtte være åpent, demokratisk og basert på kvalifikasjoner.[4]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Utenriksdepartementets offisielle oversettelse[død lenke]
  2. ^ «Jim Yong Kim ny sjef i Verdensbanken», Aftenposten, 16. april 2012.
  3. ^ Børringbo, Laus, Hans O. Torgensen. «Ti tusen demonstranter i Oslos gater», Aftenposten (på Norsk). Publisert 2002-06-24, hentet 2008-10-10
  4. ^ Jan Speed. "Vil at utviklingsland skal velge sjefen for Verdensbanken"[død lenke], Bistandsaktuelt. Publisert 2012-02-22, hentet 2012-03-05

Eksterne lenker rediger