Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), tidligere Foreldreutvalget for grunnskolen er et offentlig oppnevnt utvalg som på nasjonalt nivå skal representere foreldrene i norsk grunnopplæring.

Tidligere navn Foreldreutvalget for grunnskolen
Opprettet 1976
Org.nummer 989 628 011
Ansatte 10 (i 2011)[1]
Overordnet forvaltningsorgan Kunnskapsdepartementet
Nettsted http://www.fug.no

FUG er et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som angår samarbeidet mellom hjem og skole, og driver utadrettet virksomhet overfor foreldre med barn i grunnopplæringen og ivaretar foreldrenes interesser i skolesammenheng.

Utvalget oppnevnes av Kongen i statsråd for fire år og har 7 medlemmer. Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå. Gunn Iren Gulløy Müller er leder av utvalget for perioden 2016–2019.

FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9. Fra 2009 fikk FUG utvidet sitt mandat til også å omfatte første året i videregående opplæring. Fra samme dato ble navnet endret fra Foreldreutvalget for grunnskolen.

FUG har felles sekretariat med Foreldreutvalget for barnehager.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger