Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), tidligere Foreldreutvalget for grunnskolen er et offentlig oppnevnt utvalg som på nasjonalt nivå skal representere foreldrene i norsk grunnopplæring.

Tidligere navnForeldreutvalget for grunnskolen
Opprettet1976
Org.formOrganisasjonsledd
Org.nummer989628011
Overordnet forvaltningsorganKunnskapsdepartementet
Nettstedhttp://www.fug.no

FUG er et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som angår samarbeidet mellom hjem og skole, og driver utadrettet virksomhet overfor foreldre med barn i grunnopplæringen og ivaretar foreldrenes interesser i skolesammenheng.

Utvalget oppnevnes av Kongen i statsråd for fire år og har 7 medlemmer. Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå. Marius Chramer er leder av utvalget for perioden 2020–2023.

FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9. Fra 2009 fikk FUG utvidet sitt mandat til også å omfatte første året i videregående opplæring. Fra samme dato ble navnet endret fra Foreldreutvalget for grunnskolen.

FUG har felles sekretariat med Foreldreutvalget for barnehager og har sin administrasjon i Bø i Vestfold og Telemark.

Referanser

rediger


Eksterne lenker

rediger