Flintholm

Koordinater: 55°40′59,678″N 12°29′55,500″Ø

Den Gule Villa, nå kvarterets kulturhus

Flintholm er en bydel i Frederiksberg som grenser opp mot Vanløse i Københavns kommune. Tidligere ble Flintholm benyttet av Frederiksbergs gasskraftverk, hvis to store gassbeholdere var et landemerke for området. Flintholm Sygehus lå også i nærheten. I 2004 ble gassverket revet ned (produksjonen opphørte 1964), og bydelen utviklet for kontor- og lagerformål.

Flintholm stasjonRediger

Utdypende artikkel: Flintholm stasjon

Flintholm er idag mest kjent som et av Danmarks største trafikknutepunkt, og målt i antall passasjerer er Flintholm st. Danmarks tredjestørste stasjon. S-togs-linjene C, H, og F samt Metro-linjene M1 og M2 stopper på Flintholm st., som idag er kjennetegnet ved et 5 000 m² stort glasstak. Ringbanen (linje F) løper nord-syd i gateplan, mens Frederikssundsbanen (linje C og H) mot Ballerup / Frederikssund og København H og Frederiksbergbanen (linje M1 og M2) mot Nørreport løper øst-vest i første nivå. Det er også en større holdeplass for Movias busser samt taxier på Flintholm st.