Fjordtrikken

prosjekt i Oslo
(Omdirigert fra Fjordbanen)

Fjordtrikken eller Fjordbanen er opprinnelig en del av planen for Fjordbyen i Oslo, vedtatt av Oslo bystyre i 2008. I Fjordbyplanen heter det at: «Det skal utvikles et helhetlig kollektivtilbud basert på skinnegående løsning, med lokal og regional bussbetjening som supplement.»

Mulige traseer for fjordtrikk slik de ble ansett i 2006 av Plan- og bygningsetaten i Oslo. Siden da er linjene i kvadraturen (her i grønt) ferdigbygd

Intensjonen fra Fjordbyplanen er fulgt opp i byrådserklæringen av 24. oktober 2011, der det heter at: «Byrådet vil utvide eksisterende trikkenett gjennom etablering av nye trikkelinjer i Fjordbyen, for å kunne betjene de nye byutviklingsområdene langs byens fjordside.»

Laquote.svgTransportsystemet i Fjordbyen skal tilrettelegges for skinnegående løsning. Det skal reguleres trasé for bane/sporvei. Fjordtrikken skal bygges senest samtidig med anlegging av annen infrastruktur i utbyggingsområdene. Kollektivsystemet skal utvikles i takt med utviklingen i et delområde.Raquote.svg

Fjordbyplanen, 2008
Ifølge byrådserklæringen 2011 skal den gamle trikkeparken utfases. Det skal skaffes nye, lette, stillegående trikker. Škoda 15T er en stillegående trikk som trafikkerer i Riga og Prahas gater. Den har stor kapasitet, nominell aksellast er kun 5,2 tonn, den takler kupert terreng, krappe svinger og ned til 40 minusgrader.

Hvor vil Fjordtrikken gå?Rediger

Våren 2011 ble det etter vedtak fra et enstemmig bystyre utredet fjordtrikk østover fra Oslo S «i Dronning Eufemias gate og Håkon 5.s gate via Sørengautstikkeren fram til Ekebergbanen».[1] Utredningen skal etter planen behandles av Oslo byråd og bystyre høstsemesteret 2011 sammen med Ruters nyeste strategiplan, K-2012.

I og med den reviderte gatebruksplanen av september 2011, er det gjort et prinsippvedtak om fjordtrikk vestover fra Bjørvika rundt Vippetangen og Akershus festning med kobling til VikalinjenRådhusplassen. Dette er en føring, ikke et bindende vedtak.

Det er utredet fjordtrikk videre vestover fra Rådhusplassen, bak Aker Brygge og over Filipstad til Skøyen.

 
Bystyresalen i Oslo rådhus. Et enstemmig bystyre vedtok i 2011 å utrede fjordtrikk i Kong Håkon 5.s gate, via Sørenga, som alternativ til trikk i Bispegata.
 
Sørengutstikkeren mai 2010. Området utvikles i dag med boliger. Det vil i nær framtid avgjøres om denne delen av Fjordbyen skal betjenes av trikk eller buss.
 
Gjennom den reviderte gatebruksplanen, har bystyret gjort et prinsippvedtak om fjordtrikk rundt Akershus festning.

Østover fra Oslo SRediger

26. januar 2011 vedtok et enstemmig bystyre følgende: «Byrådet bes utrede Fjordtrikk i Dronning Eufemias gate og Håkon 5s gate via Sørengautstikkeren fram til Ekebergbanen som et alternativ til linjeføring via Bispegata». I kommentarene fra en samstemt samferdsels- og miljøkomité heter det:

 Komiteen vil understreke at Gamle Oslo er den bydelen i Oslo som vokser raskest. I dag disponerer bare rundt halvparten av bydelens husstander bil. Det er viktig at kollektivtilbudet til de nye områdene i bydelen er så gode at bydelens borgere fortsatt kan basere seg på bruk av kollektivtransport. Dette gjelder blant annet Sørengautstikkeren, der det planlegges ca. 1200 nye boliger. I tillegg bør kollektivtilbudet til bydelssenteret ivaretas gjennom at trikken i Schweigaards gate opprettholdes. Det gjennomføres en seriøs utredning av dette alternativet sammenknyttet med en Fjordtrikk som går via Sørengautstikkeren etter Dronning Eufemias gate og Håkon 5s gate.


Komiteen vil peke på behovet for at et godt kollektivtilbud i Gamle Oslo må sees i sammenheng med viktigheten av å ta vare på og utvikle Middelalderbyen. Middelalderbyen er Oslos historiske vugge, og er av uvurderlig betydning for å forstå vår egen historie og kulturarv. Kulturminnene ligger tett, og sammenhengen mellom både ruiner, vannspeil,grøntstrukturer og Oslo torg må ivaretas. Da de store veistrukturene ble lagt for noen tiår siden, ble det lagt vekt på å ikke dele opp Middelalderbyen. De samme hensynene må ligge til grunn for framtidige kollektivløsninger. Det forsterker behovet for en seriøs utredning av alternativet av å legge trikketraseen utenom Middelalderbyen og Oslo torg.  

Samferdsels- og miljøkomiteen, 12. januar 2011

Daværende miljø- og samferdselsbyråd Jøran Kallmyr gav Ruter utredningsoppdraget.[2] Ruter gav oppdraget videre til konsulentfirmaet Plan Urban. Plan Urbans utredning er utgitt som Ruterrapport 2011:13. Etter planen vil utredningen behandles av byråd og bystyre sammen med K 2012.

Fra Oslo S til RådhusplassenRediger

Mer her: https://web.archive.org/web/20110117100606/http://ruter.no/Om-Ruter-As/Reguleringssaker/Ruter-utreder-Fjordtrikken/

Fra Rådhusplassen til SkøyenRediger

Mer her: https://web.archive.org/web/20110117100606/http://ruter.no/Om-Ruter-As/Reguleringssaker/Ruter-utreder-Fjordtrikken/

En sammenhengende fjordbylinjeRediger

I tillegg til at hver av de tre delutbyggingene skal kunne fungere separat, er visjonen at man skal kunne kjøre sammenhengende trikk gjennom hele Fjordbyen.

For å kunne kjøre sammenhengende kreves fysisk sammenkopling mellom Fjordtrikken vest og øst for Oslo S. Her er det gitt retningslinjer i Reviderte prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum fra september 2011 i og med en «Søndre trikkestreng/Fjordtrikken (Dokkveien — Rådhusplassen — Akershusstranda — Vippetangen — Dronning Eufemias gate/Bjørvika)». Jamfør også samferdsels og miljøkomiteens tilføyelser til K2010 av 3. februar 2010:

 Komiteens flertall, medlemmene fra A, H, SV, V og R, viser til at det er en rekke trikkeprosjekter som både kan og bør gjennomføres tidlig i planperioden. Disse medlemmer vil særlig trekke frem Fjordbytrikken. Disse medlemmer minner om tidligere vedtak om en samlet kollektivplan for Bjørvika og peker på at det må lages en plan for trikkestrekningen fra eksisterende spor i Tollbugata/Prinsens gate til Dronning Eufemias gate i Bjørvika. Det må i denne forbindelse vurderes hvordan beboerne i de nye byområdene på Sørenga og Grønlia skal sikres et godt kollektivtilbud.»[3]

 

ReferanserRediger

  1. ^ Protokoll fra bystyremøte 26.01.2011
  2. ^ http://www.ostkantavisa.no/nyheter/enstemmig-ja-til-trikkering-i-gamlebyen-1.5999028[død lenke]
  3. ^ Samferdsels og miljøkomiteen, protokoll fra onsdag 3. februar 2010.

Eksterne lenkerRediger